Tootmine põhineb kohapealt hangitud kestliku metsandustoodangu jääkidel ja paindlikul rohelisel vesinikul, mille valmistamiseks kasutatakse Eesti tulevaste meretuuleenergia alade toodangut. Power2X plaanib roheenergia keskuse rajada Pärnusse Niidu tööstuspiirkonda.

Tegu on strateegilise investeeringuga, mis toetab Eestis paindliku vesinikumajanduse loomist, leevendades meretuuleenergia tootmise katkendlikkust, võimaldades laiendada meretuuleenergia kasutamist ja suurendades seeläbi piirkondlikku energiajulgeolekut. Toodetud roheline metanool võib vähendada keemiliste materjalide tootmise, merekütuste, lennukikütuste, Eesti parvlaevade ja muude raskesti dekarboniseeritavate tööstusharude süsinikuheitmeid nii siseturul kui ka välismaal. Tootmisel on potentsiaal säästa 1 miljon tonni CO2 aastas.

Projekt plaanib kasutada maailma tipptasemel gaasistamise ja metanooli sünteesi tehnoloogiat, tagades põhiväärtustena ohutuse ja töökindluse. Rajatis kasutab peamise sisendina jätkusuutlikult hangitud biomassi ja Eesti metsatööstuse jääkmaterjale, mis on kooskõlas Power2X-i tugeva pühendumusega energia- ja materjalitööstuste jätkusuutlikkusele ja dekarboniseerimisele. Suur osa sellest biomassist eksporditakse praegu tselluloosipuiduna, graanulitena ja puiduhakkena, andes vähe väärtust riigisiseselt.

Arenduse, ehituse ja pikaajalise tegevuse käigus peaks projekt suurendama oluliselt Eesti SKP-d, luues üle 2000 ehitustöökoha ja üle 200 pikaajalise stabiilse töökoha tarneahelas ja kohapeal. Projekt, mis on praegu teostatavuse hindamise etapis ja asub läbima lubade menetlust, püüab samal ajal tagada piisava biomassi varustuskindluse. Tootmine on plaanis käivitada 2028. aastal ning projektil võib olla keskne roll Euroopa üleminekul tooraine ja energiaallikate kestlikule kasutamisele keemiatööstuses ning lennu- ja laevanduse dekarboniseerimisel. Power2X tunnustab nende tööstusharude olulist rolli Eesti ja kogu Euroopa Liidu energiavaldkonna üleminekul ning soovib aidata oluliselt kaasa nende dekarboniseerimisele.

„See on unikaalne võimalus rajada Euroopas juhtiv rohelise metanooli tootmisüksus ning tõsta Pärnu ja Eesti jätkusuutlike tööstusharude keskuseks, andes seeläbi olulise panuse riigi energiavaldkonna üleminekule. Me tunneme uhkust oma rolli üle koos kohalike elanike ja ekspertidega teha oluline hüpe rohelisema tuleviku suunas,“ ütles Power2X-i projektidirektor Peter Daemen.

„On igati tervitatav, et meretuuleparkide ja biomassi väärindamise potentsiaali tõttu on Pärnu linnale avanenud täiesti uued arenguvõimalused roheenergia valdkonnas. Power2X pakutava plaani kohaselt kombineeritakse tulevased uued Pärnumaa logistikavõimalused, sealhulgas Rail Balticu kaubajaam, meie traditsioonidega tööstuste optimeerimisel. Kaasaegne rohekütuse tootmine omab mitmeid positiivseid mõjusid regiooni ja kogu Eesti majandusarengule ning kinnitab taastuvelektri suuremate mahtude olulisust,“ sõnas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Power2X arendab suuremahulisi dekarboniseerimisprojekte, keskendudes puhtale vesinikule, ammoniaagile ja metanoolile ning omades mitmekesist projektiportfelli üle kogu Euroopa. Power2X peakorter asub Amsterdamis, Hollandis. Ettevõttel on kasvav 70 spetsialistist koosnev meeskond. Power2X-i tegevust toetab rahaliselt globaalne investeerimisühing CPP Investments, mis investeerib Kanada pensionifondi (CPP) kapitali.