Luminori uuring selgitas välja, et elu jooksul on neli või enam korda elukohta vahetanud 55% eestlastest, 44% lätlastest ja 39% leedulastest. Ühes elukohas on terve elu vältel elanud 4% eestlastest, kuid samal ajal lätlaste ja leedukate puhul pole kunagi ühest kodust teise kolinud 8% vastanutest.

„Üks eestlaste sagedasemat koduvahetust tingivaks teguriks on sissetulekute erinevus teiste Balti rahvastega võrreldes. Nimelt selgus eestlaste seas läbiviidud uuringust, et mida kõrgem on sissetulek, seda tihedamini vahetatakse kodu. Teatavasti on Eestis viimased kümnendid Lätist ja Leedust netopalkadega olnud sammu võrra ees,“ märkis Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Uuringust selgus, et kui 551–700 euro suurust netopalka teenivad eestlastest on elu jooksul kodu vahetanud üle nelja korra 40% inimestest, siis 1500 eurot või enam kätte teenivatest inimestest on neljal või rohkemal korral kodu vahetanud 64% vastanutest.

Teise eestlaste koduvahetuse põhjusena tõi Rebane välja Eestis suurema uusarenduste mahu võrreldes Läti ja Leeduga. „Ehitushind on igas Balti riigis sama, aga Eesti koduostja on kõrge hinna osas kõige vastuvõtlikum, mistõttu soovivad ka arendajad kõige enam Baltimaade vaatest just Eestis tegutseda. Ühtlasi tekkis Eesti kinnisvaraturule ka mõnevõrra välisinvestorite raha. Selle tulemusel on Eesti inimestel rohkem valikut uutele kodudele, mistõttu vahetatakse ka elukohti tihedamini,“ ütles ta.

Eestlastest on kõige rohkem kodu vahetanud noored vanuserühmas 25–34, kellest 59% on elanud neljas või rohkemas elukohas. Suures osas on Eesti inimeste puhul vanusegruppide vahel koduvahetuste arv jäänud samaks – igas vanuserühmas on enamik inimesi neljal või rohkemal korral kolinud. Ühtlasi saab täheldada, et rahvarohkeimas linnas ehk Tallinnas elavad inimesed vahetavad kodu pisut tihedamini kui teiste Eesti piirkondade elanikud