Lisaks otsustas nõukogu tuua äriarenduse funktsiooni juhatuse tasandile ning määras neljandaks juhatuse liikmeks senise äriarenduse juhi Rene Pärdi. Rene Pärt alustab juhatuse liikmena 1. maist 2024 ja tema volitused kestavad kuni 30. aprillini 2029.

Tallinna Sadama nõukogu esimees Riho Unt selgitas, et seoses ida-läänesuunalise kaubavahetuse pikemaajalise madalseisuga on väga oluline pöörata tähelepanu uutele ärivaldkondadele ja sadama kasvuprojektide edukale elluviimisele. Sellest tulenevalt soovime äriarenduse funktsiooni juhatuse tasandile toomisega kasvu olulisust rõhutada kogu Tallinna Sadama grupis. „Rene kui uue juhatuse liikme vastutada on Tallinna Sadama grupi äristrateegia arendamise eestvedamine, kasvu ning uusi ärivaldkondi toetavate tegevuste eestvedamine ning juhtimine, aga ka rohe- ja digiinnovatsiooni ja uute tehnoloogiate juurutamiseks vajaliku keskkonna loomine.“

Riho Unt märkis, et juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman jätkab juhatuses järgmised kolm aastat ja tema tegevuse peamine fookus on olemasolevate ärisuundade võimaluste maksimeerimine, kasumlikkuse taastamine ja klientide toetamine ning koos nendega võimalike arenguvõimaluste otsimine Tallinna Sadama käsutuses olevate ressursside efektiivseks kasutamiseks ning maksimaalselt väärtust loova tulemuse saavutamiseks.

Margus Vihman on Tallinna Sadama juhatuse liige alates 2016. aastast ja kuulub ka Tallinna Sadama sidusettevõtte Green Marine nõukogusse. Margus Vihmanil on Estonian Business Schooli magistrikraad rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Varasemalt on Vihman olnud müügidirektor ettevõttes Krimelte OÜ, regiooni müügidirektor ehitusettevõttes Ruukki ja allorganisatsiooni tegevjuht ehituskeemia ettevõttes Henkel Makroflex. Margus Vihman omab 22 486 Tallinna Sadama aktsiat.

Rene Pärt on Tallinna Sadama äriarenduse juht alates 2021. aastast ja kuulub ka Tallinna Sadama tütarettevõtete TS Laevad ja TS Shipping nõukogusse. Renel on logistikaalane kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikoolist ning omandamisel ärijuhtimise magistrikraad Aston University’st. Pärt on töötanud rahvusvahelises logistikakorporatsioonis Kühne+Nagel äriarendusjuhina ning laevanduskontsernis DFDS Baltikumi müügi- ja partnersuhete juhina. Rene Pärt omab oma ettevõtte RP Finance OÜ kaudu 4000 Tallinna Sadama aktsiat.

Tallinna Sadama juhatusse kuuluvad ka juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige-finantsjuht Andrus Ait.