Eesti toidu- ja joogitööstus on mures üha kuhjuva maksu- ja halduskoormuse pärast. Liitude hinnangul ei viita eelnõu kuidagi eesmärgile parandada rahva tervist. „Plaanitaval maksul on vaid majanduslik eesmärk, mida teostatakse joogi- ja toidutööstuse ning majanduslikult vähemkindlustatute arvelt, jõudmata lõpuks kummagi võimaliku eesmärgini: ei parane rahvatervise näitajad ega kasva maksulaekumine,“ nentisid liidud sotsiaalministeeriumile.

Tootjad tuginevad mitmetele argumentidele

Esimene neist puudutabki rahva tervise küsimust. „Vaatamata WHO soovitustele ei kinnita ühegi magustatud joogi maksu kohaldava riigi kogemus maksule omistatavat positiivset tervisemõju,“ väidavad nad. Nende sõnul võib see probleemi hoopis süvendada, nagu seda on Taani näitel salakaubandus, piirikaubandus või maksutõusude eelne ladustamine.

Teisalt leiavad nad, et maksul puudub oodatav positiivne mõju eelarvele. „Valitsuse loodetav maksutulu 25 miljonit eurot ei ole realistlik, arvestamata seejuures muid negatiivseid mõjusid, nagu vähenev müügikäive.“ Nad lisavad, et maksu tulemusel saab kahjustada üks tugevamaid ja konkurentsivõimelisemaid tööstussektoreid ning seda olukorras, kus majandus on kestvas langusest ning ebakindlust lisab ka geopoliitiline olukord.

Seega kaotavad nende sõnul lõpuks kõik: riik ei saa oodatavat maksutulu, ettevõtjad kaotavad konkurentsivõimet ning tarbijad oma tervist, sest magusaisu rahuldamiseks haaratakse odavamate ja sageli välismaist päritolu ebatervislikemate alternatiivide, mitte vee järele.

„Eesti joogi- ja toidutööstus on väsinud ametnike ja regulaatorite igapäevaseks saanud rünnakutest ning soovib üle pika aja lõpuks tunda, et valitsuse liikmed, eriti majandusminister ja rahandusminister, kelle ülesandeks võiks olla ka majanduse ja Eesti inimeste vaba sissetuleku – heaolu pärast muretseda, seisaksid nendele rünnakutele vastu,“ lisasid nad lõpetuseks.

Sotsiaalministeeriumile saadetud pöördumisest võtsid osa Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kaupmeeste Liit ja Eesti Karastusjookide Tootjate Liit.