Tööturu uuringud näitavad, et tervelt 2/3 tööandjate värbamisest on just asendamisvajadus, kus värvatakse ära läinud või eemal oleva töötaja asendamiseks. Seepärast on tavapärane, et enim avaldatakse näiteks