„Räägitakse, et on X-, Y- ja Z-generatsioon, aga mina väga seda usku ei ole, sest teaduslikke tõendeid põlvkondade oluliste erinevuste kohta napib. Pigem on kõik inimesed unikaalsed ja sõltuvad sellest, kus nad kasvanud on, nii perekonnast kui ka keskkonnast laiemalt. Needsamad tegurid kehtivad nii noorte kui ka kogemusega töötajate osas, samuti selles osas, millist töötamise vormi keegi eelistab,“ märgib Sillaste.

Paindlikkuse puudumine ja suur töökoormus ongi tema sõnul peamised põhjused, miks töötajad ettevõtetest lahkuvad. „Tahetakse näiteks edasi koolis käia, pere eest hoolitseda või rohkem oma hobidega tegeleda ning hoida töö- ja eraelu tasakaalus,“ sõnab personalijuht ja toob välja, et paindlik töökorraldus on kohati töötajatele isegi olulisem kui palk.

„Ka meil KPMG-s on osalise tööajaga töötajate osakaal aastate lõikes järjest kasvanud ja paindlikkusel on meie töökultuuris tähtis roll, et töötaja saaks näiteks edasi koolis käia või oma järelkasvu eest hoolitseda. Hiljuti pälvis KPMG ka töötaja- ja peresõbraliku tööandja märgise ning pöörame sellele teemale suurt tähelepanu,“ räägib Sillaste.

Nagu tööaja ja -vormi paindlikkuse osas, on laialt levinud ka arvamus, et eelkõige ootavad justnimelt noored tööandjalt tähendusega tööd, kuid seda ootavad tegelikult kõik töötajad.

„See, et nende tehtaval tööl oleks tähendus ja seotus ettevõtte edu ning eesmärkidega, on töötajate jaoks isegi tähtsam kui motivatsioonipakett, mida ettevõtted töötajatele pakuvad. Kui töötajal on tunne, et ta teeb olulist ja tähendusega tööd, on ta oma tööga ka oluliselt rohkem rahul,“ ütleb Sillaste.

Igaüks meist saab kaasa aidata majanduse paremale käekäigule

„Iga KPMG töötaja saab teha tähendusrikast, eesmärgipärast ja mõju avaldavat tööd. Ja see ühine eesmärk seob meid. Kui mõelda nii, et iga ärinõustaja või audiitor saab kaasa rääkida mingi ettevõtte edu loomisel, siis see on kindlasti midagi sellist, mis innustab,“ toob Sillaste välja.

Personalijuht lisab, et oma tugevuseks peame tarku ja toredaid inimesi, häid suhteid kolleegide vahel, mitmekülgseid koolitus- ja arenguvõimalusi ning võimalust teha kiiret karjääri (sh ka rahvusvahelist), samuti paindlikku töökultuuri ja toekat motivatsioonipaketti. Märkimist väärib ka see, et igal töötajal on isiklik tulemusjuht.

KPMG spordiklubi autasustamine töötajate Aastagalal 2023.

Töötajate toetamine tulemusjuhtimise kultuuri kaudu

„KPMG töökultuur on paindlik ja rahvusvaheline ning inimesekeskne. Samuti toetav ja eesmärgipärane ning meil on kasutusel tulemusjuhtimise süsteem,“ lausub Sillaste ja selgitab, et tulemusjuhtimine tähendab seda, et igal töötajal on oma tulemusjuht, kes on n-ö coach’i rollis ja kes toetab nii tööülesannete elluviimisel kui ka isikliku arengu mentorina.

Tulemusjuhtimise üks komponent on regulaarsed üks-ühele-vestlused oma juhiga, mis toimuvad vähemalt kord kuus. Need vestlused on vajalikud ühelt poolt aasta eesmärkide saavutamiseks ja fookuse hoidmiseks, teiselt poolt ka töötaja arengu tagamiseks. Samuti on need kasulikud hea koostöö loomiseks ja hoidmiseks ning takistuste tuvastamiseks ja töötaja toetamiseks.

KPMG-s praktiseeritakse juba aastaid ka selge suhtlemise (Clear Leadership) põhimõtteid. Selge suhtluse puhul lähtutakse sellest, et koostöö osapooled kuulavad ära teise osapoole kogemuse ja probleeme lahendatakse omavahel, arvestades kindlaid printsiipe. Selline kultuur aitab konstruktiivselt lahendada tekkinud probleeme ja minimeerida seljataga rääkimisi ning n-ö kolmnurkade tekitamisi. Lisaks on selge suhtluse kultuuris teisigi häid tööriistu, mida koostöös kasutada ja millega arvestada.

Endale sobiva töö- või praktikakoha leidmine

„Otsime oma meeskonda pidevalt väga erineva profiiliga inimesi. Hetkel ootame endaga liituma alustavaid audiitoreid – nii kogemusega kui ka kogemuseta. Eelkõige peab kandideerijal olema huvi finantsmaailma vastu, ambitsioon ennast teostada ja selle nimel ka pingutada,“ sõnab Sillaste.

Alustavatele positsioonidele tulijatelt ei oodata ka näiteks eelnevat töökogemust. KPMG-s vaadatakse inimest ennast – kui on olemas motivatsioon, sisemine põlemine, terane taip, õige suhtumine, siis see ongi kõige alus. Seepärast ka ütleme, et tule, nagu oled, ja anna oma panus.

„Me koolitame inimesed kohapeal välja – kasvatame oma inimeste teadmisi, oskusi, enesekindlust ja kasvame üheskoos. Meiega liitujad õpivad kogenud kolleegidelt, kes aitavad noortel areneda ja kasvada,“ räägib personalijuht.

Väärtustatakse iga inimest ja panustatakse edukasse koostööse

„Iga inimene on tööturul unikaalne ja tööandjana arvestame sellega, nii töötajaid hoides kui ka neid värvates. Töötajaid tuleb kohelda hästi ja panna ennast tundma väärtustatuna, olgu tegemist siis noore või juba elukogenud, tööturule siseneva või uue karjääri kasuks otsustanud inimesega,“ ütleb Sillaste.

„Omalt poolt mõtleme hoolega läbi, kuidas ettevõte töötajate jaoks atraktiivseks muuta, et inimesed sooviksid meile tööle tulla ja ka tööle jääda. Ja KPMG-sse tasub tööle tulla, eelkõige ikka sellepärast, et siin saab teha olulist ja põnevat tööd,“ võtab ta teema kokku.

Loe lähemalt ka KPMG alustava audiitori konkursi kohta: kandideerimine.ee

KPMG personalijuht Epp Sillaste.

Jaga
Kommentaarid