Delfi Ärilehe neljapäevases loos ütles Eesti asju Euroopa Kohtus ajav Nele Grünberg muuhulgas, et Eesti soov on keelata Vene sanktsioneeritud kodanikele ja nende lähedastele lisaks üldisele õigusabile ka notariaalne tugi. See teeks neil võimatuks igasuguste tehingute tegemise.

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson ütleb, et nad jälgivad pidevalt rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ja nende sisu. Nad on seni tõlgendanud, et keeld Venemaa valitsusele ja Venemaal asutatud ettevõtetele, üksustele ning asutustele õigusabiteenust osutada hõlmab ka notariteenust.