Täiendav kogumispension ehk III sammas on vabatahtlik, kuid see on suurepärane võimalus tulumaksuvabalt panustada oma tulevikku. Siiski on keeruline palgapäeval rahast loobuda, sest ahvatlusi on palju ning vanaduspõlv tundub kaugel. Paremate kogumisharjumuste loomiseks on Eestis tööandjatel võimalus tööandjapensioni näol panustada oma töötajate tulevikku ka ise. Samal ajal pakutakse sellega töötajatele lisa motivatsioonipaketti, mis aitab omakorda suurendada lojaalsust ettevõttele.

Tööandjapensioni kolm versiooni

„Tööandjapensioni kogumise viise on kokku kolm ning neid saab rakendada tööandja ja töötaja ühisel kokkuleppel,“ ütles Luminori partnersuhete juht Elar Ollik. „Esimene võimalus on kasutada seda kogumislahendust töötajatele boonuste maksmiseks. Seda põhjusel, et kasu, mille töötaja saab tööandja maksetest III samba pensionifondi, on täna 25% suurem, võrreldes sellega, kui makse tehakse töötaja arvelduskontole.“

Ollik tõi näite, et kui 1000 eurose preemia puhul on võimalik töötaja pensionifondi kanda 964 eurot, siis preemia kandmisel arvelduskontole oleks see summa vaid 771 eurot. Mõlemal juhul jääb raha töötajale, kuid pensionifondi kandes oleks töötaja võit lausa 193 eurot.

„Teine võimalus on osa palgasummast suunata otse töötaja pensionifondi ning kolmandaks on võimalik pakkuda ka n-ö kombineeritud skeemi, kus tööandja panustab üksnes juhul, kui panustab ka töötaja ise,“ lisas partnersuhete juht. Mis muudab selle kogumislahenduse kasulikuks on tõsiasi, et III pensionisambasse maksete tegemine on tulumaksuvaba. Ühe kalendriaasta kohta on sissemaksed maksuvabad kuni 15% töötaja brutosissetulekust või kuni 6000 eurot.

Kõrgelt hinnatud hüve

Luminori 2023. aasta sügisel läbi viidud uuringust selgus, et üle poole vastajatest ei olnud tööandjapensionist varem kuulnudki. Kui seda võimalust neile tutvustati, siis 49% töötajatest leidis, et see kogumismeetod aitaks nende tulevikku kindlustada, ning 33% leidis, et see suurendaks ka töötajate lojaalsust. „Väga vähesed ettevõtted pakuvad oma töötajatele tööandjapensioni võimalust, kuigi töötajate huvi pärast sellest teadasaamist on märkimisväärne,“ jagas Ollik oma mõtteid.

Lennuliiklusteeninduse AS on oma töötajatele pakkunud tööandjapensioni võimalust 2018. aastast. „Kõrge teadlikkus rahaasjades ning pikaajaline ja järjepidev tegutsemine oma tuleviku kindlustamise nimel on kindlasti valikud, milles tahame oma töötajaid toetada. Tööandjapensioniga oleme teinud süsteemse rahakogumise töötaja jaoks väga lihtsaks. Motiveeriv tööandja panus toimib olulise lisastiimulina, et töötaja ikkagi astuks selle vajaliku sammu ja asuks oma tuleviku tarbeks koguma,“ põhjendas otsust ettevõtte personali- ja koolitusosakonna juhataja Chris-Helin Loik. Ta lisas, et lahenduse väärtuslikkust kinnitab tõsiasi, et tänaseks on tööandjapension Lennuliiklusteeninduse kõige kõrgemalt hinnatud hüve, mida kiidavad ja kasutavad üle 95% ettevõtte töötajatest.

Loik näeb tööandjapensioni nende olulise väärtuspakkumise osana. „Pakutav hüve eristab meid täna teistest tööandjatest, luues sel moel konkurentsieelise tööjõuturul. Oleme ca 7% tööandjate seas, kes sellist kogumisvõimalust pakub. Kindlasti on see hüve üks mitmest motivaatorist, mis muudab töökeskkonna meeldivaks ning mille tõttu meie töötajad soovivad ettevõttes pikaajalisemalt töötada,“ sõnas ta.

Esimene reaktsioon oli vastuoluline

Chris-Helin Loik tõdeb, et esialgne reaktsioon tööandjapensionile oli töötajate seas vastuoluline, sest idee oli võõras ning hüvedest ei saadud täpselt aru. „Tegelesime aastaid selgitustööga ning ka kolleegide vahelised kogemuslood aitasid tööandjapensioni olemust mõista.“

Ta lisas, et töötajatel on sellisest kogumisviisist palju võita: „Töötaja vaatest on oluline, et tööandja panustab oma inimeste heaolusse ning hoolib neist. III pensionisammas aitab töötajal tekitada kindlustunnet, et pensionieas on võimalus jätkata oma harjumuspärase elustandardiga või kui asjaolud peaksid ootamatult väga halvaks kujunema, siis on tal n-ö tagala, kust saab igal hetkel soovitud summa välja võtta.“