Kui inimene jättis tuludeklaratsiooni täites osa tagastatavast summast maamaksu kohustuse katteks ettemaksukontole, siis arvestatakse maamaks sealt automaatselt. Maksukohustuse automaatseks täitmiseks oli eelmise nädala seisuga vajalikud vahendid ettemaksukontol olemas 72% inimestest.

Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 1. aprilliks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 1. oktoobrini. Eraisikutel, kellel on raskusi maamaksu tähtaegse tasumisega, soovitab MTA tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada.  

Kõigil neil inimestel, kelle maamaksu arvutamise alusandmed on olnud esialgsete maksuteadete moodustamise ajal ebatäpsed ja kellele on moodustatud uued maamaksuteated, on maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg edasi lükatud – maksetähtaeg on uue maksuteate moodustamisest 30 päeva. Maksu – ja Tolliamet vabandab ebamugavuste pärast.

Maamaksuteadetega seotud ja maa maksustamise küsimustega palume eraklientidel pöörduda MTA infotelefonile 880 0811 või e-postile eraklient@emta.ee ning äriklientidel infotelefonile 880 0812 või e-postile ariklient@emta.ee. Maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega tuleb pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole.