Juhatuse dividendiettepanek tuleb hääletusele aktsionäride korralisel üldkoosolekul, mis on plaanis kokku kutsuda tänavu mais. Üldkoosolek kinnitab siis ka väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päeva (ex-date) ja dividendide väljamakse kuupäeva.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul lähtus juhatus dividendiettepanekut tehes kehtivast dividendipoliitikast, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta kasumist. „Tulenevalt ettevõtte tugevast finantspositsioonist teeme ettepaneku maksta 2023. majandusaasta eest 1,84 miljonit eurot dividende ehk 55% eelmise aasta kasumist,“ selgitas Rüütsalu pressiteates.

Eelmisel aastal maksis Ekspress Grupp dividende 5 eurosenti aktsia kohta ehk kokku 1,49 miljonit eurot (37% kasumist).

ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 73,1 miljonit eurot, mis kasvas võrreldes 2022. aastaga 14%. Kontserni 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot. Digitaalsed tulud kasvasid aastaga 21% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas 83% kontserni kogukäibest.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Delfi Ärileht kuulub Ekspress Gruppi.