2023. teisel poolaastal võrreldes 2022. teise poolaastaga 873 051 eurolt 209 054 euroni ehk 76%. Renditeenuse müügitulu mõjutas enim vabalt renditavate autode jagamise ja ettetellimise teenusest loobumine, mis tingis lühirendi müügitulu languse 80,8% (2023. teise poolaasta 97 291 eurot versus 2022. Teise poolaasta 506 927 eurot).

Suure käibe languse tingis ka vanemate autode väiksem müük ehk vanema autopargi müügitulu vähenemine (2023. teise poolaasta 88 090 eurot versus 2022. Teise poolaasta 364 910 eurot ehk autode müügitulu langes 75,9%).

Põhivarade maht oli 3 196 345 eurot (31.12.2022: 2 878 353 eurot) ehk 90,1% bilansimahust. ELMO Rendi kohustised olid kokku 4 336 461 eurot (31.12.2022: 3 047 577 eurot) ning ettevõtte omakapital -788 339 eurot (31.12.2022: 577 992 eurot).

Ettevõte vähendas rendi ärisuuna optimeerimise käigus töötajaskonda 40%. 2023. teisel poolaastal oli ettevõttes keskmiselt 21 töötajat. Tööjõukulud (koos maksudega) 2023. Teisel poolaastal olid 365 205 eurot (2022. II poolaastal: 487 113 eurot).

Kuni uue partneri valimiseni on ELMO Rent tänaseks teinud ümberkorraldusi ja kasutusele võtnud meetmed lühirendi teenuse ümberkujundamiseks keskendudes ainult pikaajalise rendi ja kulleriteenuse klientide teenindamisele.

Ettevõte on madalhooaja saabumisega peatanud aasta lõpust vabalt renditavate autode jagamise ja ettetellimise teenuse, mille käigus lühikese ajaga vähendanud ka oma autoparki 120’lt 50 peale.

See on toonud kaasa enamuse autode tagastamise liisinguandjatele ja sellega tulnud kaasa täiendav saamata müügikasum auto isemüügil (kuna elektriautode järelturg on alates 2022. aasta lõpust passiivne, siis paljudel juhtudel liisingu jääk oli suurem või võrdeline turul toimuvate automüügi hindadega).