Võrklaev teatas sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas, et rahandusministeerium kooskõlastab magustatud joogi maksu seaduse eelnõu, kuid seda juhul, kui võetakse arvesse teatud märkusi. Esimesena tõi ta välja, et sätted vajavad põhjalikumat läbimõtlemist ja tekst selgemat sõnastamist.

„Lisaks on oluline välja tuua, et elektroonilise deklareerimise süsteemi kehtestamiseks läheb oluliselt enam aega, kui võimaldaks teie esitatud plaan jõustada seadus 2025 aasta 1. jaanuaril,“ tõdes Võrklaev.

Ta põhjendas, et elektroonilist süsteemi saab arendama hakata alles siis, kui on teada, millisel kujul seadus kehtima hakkab ning ka ettevõtjad peavad oma IT-süsteemides ja laoarvestuses muudatusi tegema.

„Seaduse varaseim reaalne jõustamise aeg on meie hinnangul 2026. aasta 1. jaanuar. Kuna eelnõu vajab põhjalikumat läbivaatamist, arutamist ja sellega kaasnevalt võimalike muudatuste tegemist sõnastuses, teeme ettepaneku võtta rohkem aega süvenemiseks, et koostöös kõik küsimused lahendada,“ teatas rahandusminister.