Saare 2.1, Saare 2.2 ja Saare 3 aladele esitasid omapoolse konkureeriva taotluse Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS ning OÜ Utilitas Wind. Saare 3 alale konkureerib lisaks esmataotleja Sunly Wind OÜ.

TTJA kontrollib kõigi esitatud konkureerivate taotluste vastavust ehitusseadustikus toodule ja seejärel edastab need arvamuse andmiseks asjaomastele riigiasutustele. Pärast tagasiside saamist riigiasutustelt hindab TTJA konkureerivaid taotlusi vastavalt seaduses sätestatud juhistele. Taotluste osas, mis vastavad nõuetele, viiakse läbi enampakkumine hiljemalt 60 päeva pärast taotluste hindamise tulemuste kinnitamist. Eelduslikult toimuvad Saare 2.1, Saare 2.2 ja Saare 3 enampakkumised 2024. aasta juunikuus.

Enampakkumise alghinnaks avaliku veekogu koormamise korral tuuleelektrijaamaga on 15 000 eurot ruutkilomeetri kohta. Saare 2.1 ala suurus on ca 163,8 km² ja selle ala alghind on 2 457 000 €, Saare 2.2 ala suurus on ca 88,5 km² ja selle alghind on ca 1 327 500 € ning Saare 3 ala suurus on 20,1 km² ja selle alghind on 301 500 €. Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud osaleja, kelle taotluse suhtes algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõju hindamise menetlus hiljemalt 90 päeva jooksul konkursi võitja väljakuulutamisest arvates.

Pärast menetluse algatamist hakkab taotleja koos ekspertrühmaga koostama keskkonnamõju hindamise programmi, millele järgneb uuringute ja keskkonnamõju hindamise aruande koostamine. Loamenetlus lõppeb TTJA poolse otsusega hoonestusloa andmise kohta.