Tööhõive tugev vastupanuvõime senistele raskustele on majanduskasvu tekkele heaks platvormiks, aga konkurents tööturul on väga tihe ja tehnoloogia areng, ringmajandusele üleminek ning paljud muud uued väljakutsed nõuavad oma ala tippteadmistega spetsialiste ja juhte. Bakalaureusekraad annab hea baasi ja esmased teadmised valdkonnast, kuid alles kõrghariduse järgmistel tasemetel minnakse õppekavaga süvitsi, mis avab võimaluse lahendada ettevõtte või organisatsiooni olulisi probleeme. Seetõttu on tähtis end pidevalt arendada juba omandatud või mõnes uues valdkonnas.

TalTechi majandusteaduskond on juhtiv kõrghariduse pakkuja majanduse, ärinduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades. Kõiki neid valdkondi saab siin magistriõppes õppida nii eesti kui ka inglise keeles. Aga mida magistrikraad sulle tegelikult annab?

Avaliku halduse valdkond annab sügava arusaamise parimatest rahvusvahelistest teadmistest ja kohalikust kontekstist avaliku sektori juhtimise, tehnoloogia ning e-valitsemise, fiskaal- ja innovatsioonipoliitika ning filosoofia ja eetika vallas. Ärinduse haru tegeleb ärijuhtimise erinevate aspektidega – jätkusuutlik äriareng, innovatsioonijuhtimine, riski- ja tulemusjuhtimine, majandusarvestus, personalijuhtimine, digiühiskond, rahvusvaheline äri ja ettevõtlus.

Majandusteadust iseloomustavateks märksõnadeks on kvantitatiivne majandusanalüüs ja rahandus, kaasaegsed lähtekohad majandussüsteemi toimimise mõistmiseks, majandus-, finants- ja poliitiliste mõjude ning protsesside tõenduspõhine uurimine. Õigusõpe keskendub peamiselt tehnoloogiaõigusele Euroopa Liidu õigusruumis, valmistades ette innovaatiliste ideedega õiguseksperte valdkonna arendamiseks, reguleerimiseks, seal orienteerumiseks.

Miks valida TalTechi majandusteadusteaduskond?

TalTechi majandusteaduskond sobib nii totaalseks kannapöördeks elus või karjääri läbimurdeks kui ka lihtsalt enesearendamiseks ja tänapäeva trendidega kaasas käimiseks. Meie õppekavad on rahvusvaheliselt tunnustatud mitmete mainekate akrediteeringutega, nagu AMBA, EFMD, EAPAA. Times Higher Educationi rahvusvahelises edetabelis oleme ärindus- ja majandusvaldkonnas maailma 301–400 parima seas ning sotsiaalteaduste valdkonnas jätkuvalt 201–250 hulgas.

TalTechi majandusteaduskonna õppejõududeks on hoolikalt valitud teadlased ja oma valdkonna silmapaistvad praktikud, kes oskuslikult sulle oma teadmisi edasi annavad. Lisaks on sul võimalus osaleda laiaulatuslikes koostöövõrgustikes, kus üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad loovad elulistele probleemidele praktilisi lahendusi.

Haridus- ja teadusministeeriumi statistika kohaselt on TalTechi lõpetajate palgatase 26 protsenti kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest. Majandusteaduskonna vilistlased on edukad ja ühiskonnas mõjukad kõneisikud.

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava kuulub ARWU (Academic Ranking of World Universities, ka Shanghai Ranking) alusel 150 maailma parima sekka ning on akrediteeritud EAPAA poolt. Õppekava keskendub Eesti arengut järgmisel kümnendil enim mõjutavatele küsimustele, mistõttu oled atraktiivne partner nii avalikule sektorile kui ka ettevõtetele, kes soovivad teha koostööd valitsusasutustega. Omandatud teadmised aitavad sul alustada ettevõtlusega või nõustada avalikke organisatsioone innovatsiooni ja tõhusa juhtimise küsimustes.

Juhtimise ja turunduse õppekava käib ajaga kaasas ja võid kindel olla, et saad moodsas maailmas rakendatava hariduse. Brändi loomise, arendamise ja juhtimise oskused on turundusmaailmas hindamatud. Vilistlasena tunned turundusstrateegiaid sama hästi kui oma viit sõrme, mille kaudu suudad saavutada suuremat klientide lojaalsust ja edukalt positsioneerida enda või edukat ettevõtet turul. Omandatud teadmised digitaalse turunduse, sotsiaalmeedia haldamise ja analüütika vallas aitavad sul olla konkurentsivõimeline ning efektiivne tänapäeva digitaalses ärimaailmas.

Personalijuhtimine on tänapäeva ettevõtetes muutunud strateegiliseks funktsiooniks, mis on seotud ettevõtte üldiste eesmärkidega. Seetõttu on tööturul suurenenud nõudlus kompetentsete personalijuhtide järele, kes aitavad ettevõtetel tõhusalt hallata oma personali ja töötajate ressursse. Õppekava keskendub personalijuhtimise põhifunktsioonidega seotud teadmiste-oskuste andmisele, mis tagavad jätkusuutlikkuse ja parema konkurentsivõime nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonides. Eriala eristab teistest see, et õppekava järgib personalijuhi kutsestandardeid 6 ja 7.

Majandusanalüüs on TalTechi majandusteaduskonna tugevaima kvantitatiivse fookusega õppekava. Õpid mõistma erinevaid majandusteoreetilisi ja statistilisi mudeleid ning kasutama R-i ja Statati andmete töötlemiseks ning analüüsimiseks, samuti on võimalik õppida Pythonit ja SQL-i. Saad teada, millised on majandus- ja rahapoliitika mõjud, millest sõltub majanduskasv ning kuidas toimivad majandustsüklid. Ühtlasi õpid vastama praktilistele ärilistele küsimustele, näiteks hindama, kui suure tõenäosusega klient laenu tähtaegselt tagasi maksab. Oskus süsteemselt lahendada keerulisi probleeme on sinu trumbiks nii doktoriõppes kui ka siis, kui aitad ettevõtetel või avaliku sektori organisatsioonidel teha läbimõeldud, andmetele tuginevaid otsuseid.

Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekaval saab valida kahe eriala vahel: ärirahandus ja majandusarvestus. Programm varustab sind süsteemse mõtlemise ja analüüsioskusega, mis avavad lugematul hulgal uksi nii rahvusvahelistes korporatsioonides kui ka doktoriõppes. TalTechi lõpetanud spetsialist suudab näha seoseid seal, kus ülejäänud hätta jäävad. Suudad läbi lüüa igas majandusvaldkonnas ja omad universaalset oskusteavet igast maailmajaost.

Ettevõtliku juhtimise MBA on esimene rahvusvaheliselt AMBA akrediteeritud õppekava Eestis ja Baltimaades, mis tähendab, et programm kuulub maailma 2% ehk 300 parima hulka. Õppekavasse on põimitud ka coaching, mis toetab sinu karjäärialaseid valikuid. Õppetöö toimub kord kuus kolmepäevaste sessioonidena ja on läbitav 1,5 aastaga. MBA lõpetajad on omandanud strateegiliste otsuste tegemise oskused, juhtimisoskused ja on väga kohanemisvõimelised pidevalt muutuvas ärikeskkonnas.

Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, teadis juba A. H. Tammsaare öelda. Olgu sinu eesmärgiks karjääriredelil tippu ronimine, uute kogemuste saamine või kasvõi esimese miljoni teenimine, meie pakume sulle selle saavutamiseks vajalikke „tööriistu“ ja teadmisi. Pole vahet, kas valid avaliku halduse, ärinduse, majanduse või õigusvaldkonna – kõik meie õppeprogrammid valmistavad sind ette oma valdkonna tõeliseks eksperdiks.

Kõikidele erialadele kestab vastuvõtt 3. juuli keskpäevani 2024.

Tutvu lähemalt majandusteaduskonna magistrikavade ja sisseastumistingimustega siin.

Kui sinu õpingud hakkavad peagi lõppema või sul on bakalaureusediplom juba käes ja huvitud edasiõppimise võimalustest, tasub mõelda, mis edasi. Üks võimalus oma potentsiaali arendada on jätkata õpinguid TalTechi magistrantuuris. Tule 18. aprillil karjääriseminarile „Magistriks? Magistriks!“, et koguda kaalukaid argumente, mida ja miks õppida, ning 2. mail magistriõppe vastuvõtutingimuste infotundi, et kuulda nii sisseastumisest kui ka uurida lisa teaduskondadelt.

Jaga
Kommentaarid