Ettevõtte nõukogu hakkab uut juhatuse esimeest otsima lähiajal. Aavo Kärmas on juhtinud Enefit Greeni 2017. aasta juulist.

„Tulin ettevõttesse eesmärgiga seda oluliselt kasvatada ja see börsile viia. Alustades oli meie meeskonnas 90 töötajat ja tootmisüksused asusid ainult Eestis, lisaks üks elektrijaam Lätis. Nüüd tegutseme viies riigis ja meeskonnas on 127 pühendunud töötajat. Ehituses olevate projektide valmimisel saab tootmisvõimsus olema üle kahe korra suurem kui seitse aastat tagasi. Lisaks on Enefit Greenil börsil suur investorite kogukond – 64 000 investorit, kellele väärtuse loomiseks oleme ettevõtet arendanud,“ rääkis Kärmas.

Kärmasel on olnud suur rõõm töötada professionaalse ja pühendunud meeskonnaga. „On olnud pingelised ja huvitavad seitse aastat. Kiirele kasvule lisaks on vaja leida lahendused, kuidas sobitada raskesti juhitav taastuvenergeetika tarbijatele kõige kasulikumalt kogu tootmisportfelliga. Enefit Green on jõudnud järgmise arenguetapi lävele ja kokkuleppel nõukoguga jõudsime järeldusele, et järgmisi samme võiks vedada uus juht. Enefit Greenil on tugev arendusportfell, mida tulevikus ellu viia. Mind ootavad aga veel kolm töist kuud ja ma keskendun ehituses olevate arendusprojektide tähtajas juhtimisele,“ märkis ta.

Enefit Greeni nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul on ettevõte kasvanud Aavo Kärmase eestvedamisel Baltimaade suurimaks tuuleenergia tootjaks ning üheks suurimaks Nasdaq Balti börsidel noteeritud ettevõtteks: „Tegevusi on laiendatud Soome, Lätti, Leetu ja Poola ning korraldatud edukas aktsiate börsile viimine. Tegemist on tugeva organisatsiooniga, kus töötab võimekas ja pühendunud meeskond. Ma tänan nõukogu, ettevõtte ja aktsionäride nimel Aavot tehtud töö ja panustatud aja ning energia eest.“

„Enefit Greenil on tugev arendusportfell ja nüüdseks ka veenev kogemus tuule- ja päikeseparkide rajamisel. Uue juhi ülesandeks saab olema ettevõtte kohandamine muutuva turu ja klientide vajadustega ning omanikele jätkuv väärtuse kasvatamine,“ lisas Durejko.