Ministeeriumi taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi sõnul on eeskätt tegemist uuringuga, mille eesmärk on teada saada, kas vanglas pakutavad tegevused avaldavad kinnipeetavate käitumisele ja mõttemustritele positiivseid muutuseid.

„Vanglates on mitmeid erinevaid tegevusi, näiteks pakume täna läbi vanglate ettevõtluskeskuse üha laiemat tööhõives osalemist, hariduse omandamise võimalust, riigikeele õpet, mitmeid sotsiaalprogramme, huvitegevusi ja individuaalnõustamisi. Hanke eesmärk on hinnata täna vanglas pakutavate tegevuste sobivust ja tõhusust,“ selgitab Sirendi.