TalTechi IT-teaduskonnas on kolme tüüpi magistrikavu, mis on mõeldud nii enda oskusi uuele tasemele viia soovivale IT-eksperdile, täiendõppijale kui ka karjääripöörajale. Huvilised, olgu nad siis eksperdid, tippjuhid või muu valdkonna spetsialistid, saavad valida 11 õppekava vahel. 

„TalTechi IT-magistrikavade tugevus on vaieldamatult see, et lisaks klassikalistele IT-õppekavadele on olemas kavad mitte-IT-taustaga inimeste jaoks. Igal kaval on spetsiifiline nišš ja sellest tulenevad vastavad eeldused. Näiteks on üheaastased magistrikavad, mis eeldavad varasemat magistrikraadi, aga pakuvad oma valdkonna spetsialistidele IT-valdkonna lisaoskusi,“ tutvustab Jervan.

Selliseks kavaks on näiteks digimuutused ettevõttes, mis võimaldavad juhtidel saada teadmisi digitehnoloogiate valdkonnas, et viia läbi ka oma ettevõtte digipööre. Teine üheaastane kava on e-riigi tehnoloogiad ja teenused, mis annab võimaluse luua väärtuslikke lahendusi Eesti riigile ja avalikule sektorile. 

TalTechi magistrantuur on nõudlik, aga ka paindlik ja sobib hästi neile, kes tahavad oma väärtust tööturul tõsta. Mitmel erialal, nagu näiteks informaatikas ja äriinfotehnoloogias, saab õppida tööstusmagistrantuuris, mille puhul läbitakse osa õpingutest ettevõttes reaalseid tööülesandeid täites.

TalTechi IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan

Magistrikraad mõjub hästi ka rahakotile

Magistriõppesse astudes on positiivne, et võimaluse ja soovi korral saab osa oma varasematest õpingutest või töökogemusest TalTechi õpingutesse üle kanda VÕTA kaudu.  

Magistriõppe kasuks räägib Jervani sõnul väga selgelt ka palgataseme hüpe, mis toimub just pärast kraadi omandamist. Näiteks 2022. aastal oli TalTechi IT-magistriõppe lõpetajate keskmine palgatase osal kavadel suurusjärgus 3500 eurot kuus ja ühel kaval lausa 4600 eurot kuus. „Bakalaureusekraadi omanikel jääb kõrgem palgatase 3000 euro kanti, seega piltlikult öeldes annab magistrikraad palgale igas kuus juurde tuhat eurot,“ toob dekaan näite.

Kindlasti tasub tema sõnul magistrikraadi poole vaadata ka inimestel, kellel on olemas IT-haridus, kuna see viib teadmised tipptasemele ning võimalused leida pärast informaatika või küberkaitse magistrikava lõpetamist huvitavat, tasuvat ja rahvusvahelise haardega tööd laienevad veelgi. Personalispetsialistid toonitavad, et magistrikraadiga inimesed oskavad teha paremini koostööd, suudavad juhtida suuri projekte ja leida keerulistele probleemidele kiiremini lahendusi. Samuti on valdkonna magistrikraadi olemasolu tihti eelduseks avaliku ja erasektori hangetel osalemiseks. Viimane kehtib ka riistvara arenduse ning võrgutehnoloogiate ja -teenuste erialal, mis koolitavad insenere ja tippspetsialiste nii IKT kui ka teiste majandussektorite tarbeks. 

Õppejõududest rääkides toob Jervan esile, et kolmandik neist on tulnud välismaalt, mis tähendab, et tudengid saavad hea rahvusvahelise kogemuse. „Oleme interdistsiplinaarsed, sest oluline osa meie õppejõududest tuleb nii IT-ettevõtetest kui ka avalikust sektorist. Kaasame õppejõude teistest ülikoolidest, nagu näiteks Tartu Ülikoolist ja ka Viljandi Kultuuriakadeemiast. Seega ei saa öelda, et ajame vaid kitsast IT rida.” 

Spetsiaalselt juhtidele mõeldud magistrikraad 

Teine grupp magistrikavu IT-õppes puudutab neid, kes soovivad saada täiendõpet. Jervani sõnul on sellistele kavadele õppima oodatud kõik, kellel on juba olemas mingisugused oskused, mis ei pea olema IT-valdkonnast, aga kes soovivad saada juurde just neid teadmisi. „Näiteks on meil olemas spetsiaalne kava digimuutused ettevõttes, mis on mõeldud keskastme- ja tippjuhtidele. Sellel õppekaval me ei eelda IT-tausta ja tudengite hulgas leidub nii suurettevõtete tippjuhte kui ka avaliku sektori asekantslereid,“ selgitab ta.

Õppe mõte seisnebki selles, et saada selgeks, mis on digitaliseerimine ja kuidas see toimub organisatsiooni sees, samuti mis on andmed ning ka näiteks tehisintellekt. 

TalTechi IT-magistriõpe annab võimaluse saada oma senisele ekspertiisile juurde tänapäeva ühiskonnas väga vajalik digitehnoloogiline teadmine. See on valdkonna spetsialisti või juhi jaoks oluline eelis muutuste tegemisel. Omaette väärtus on võrgustiku tekkimine teiste, sarnaste probleemide ees olevate oma ala valdkondade ekspertidega. Kokkuvõttes on see Eesti arengu, eraettevõtete ja avaliku sektori edasiviivate arenguhüpete võti.

Astu magistriõppesse ilma eelnevate IT-teadmisteta

Kolmas grupp õppekavu on mõeldud neile, kes soovivad teha karjääris kannapöörde või õppida IT-d lihtsalt juurde. „Mõnel kaval ei võta me põhimõtteliselt IT-inimesi vastu, sest neil ei ole seal midagi õppida,“ julgustab Jervan õpingutega liituma ka neid, kellel puuduvad valdkonnast eelteadmised.

Näiteks sobib infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekava hästi mõnele keemikule, kellel IT-teadmisi pole. „Meie anname talle vajalikud oskused, et ta mõistaks edaspidi keemiatööstuses protsesse digitaliseerida või olla tark tellija,“ selgitab dekaan.

Karjääripööret või täiendõpet võimaldab ka e-tervise magistriõpe, kust tulevad tervishoiu muudatuste juhid, kes oskavad tervishoius uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi analüüsida ning välja töötada. Tervishoidu saavad panustada ka spetsialistid, kes tunnevad huvi selle valdkonna tehnilisema poole vastu. Teatavasti on haiglates kasutusel üha rohkem masinaid ja tehnikat, mille hingeelu tunnevad meditsiinitehnika ja -füüsika magistrikava lõpetajad. See on ainus õppekava Eestis, mis annab nii meditsiinitehnilist kui ka meditsiinifüüsikaalast haridust ning seda sessioonõppe vormis. Sinna oodatakse pikisilmi inimesi, kellel on varasem haridus tehnikateaduste, loodusteaduste, IT- või tervishoiuvaldkonnas.

„Mõlema kava tudengid, vilistlased ja õppejõud on tõelised missiooniga inimesed, kes soovivad tervishoidu innovatsiooni tuues meie kõigi elu paremaks muuta,“ nentis Gert Jervan.

TalTechi magistriõppesse on oodatud ka kõik need, kes on omandanud bakalaureusekraadi mõnest teisest ülikoolist. „Nii saad veelgi rikkalikuma ja mitmekesisema hariduse, mis annab eeldused edukate lahenduste loomiseks oma karjääris.“ 

TalTechi IT-õppe kohta saab rohkem infot kodulehelt taltech.ee/it-oppimine.

Kui sinu õpingud hakkavad peagi lõppema või sul on bakalaureusediplom juba käes ja huvitud edasiõppimise võimalustest, tasub mõelda, mis edasi. Üks võimalus oma potentsiaali arendada on jätkata õpinguid TalTechi magistrantuuris. Tule 18. aprillil karjääriseminarile „Magistriks? Magistriks!“, et koguda kaalukaid argumente, mida ja miks õppida, ning 2. mail magistriõppe vastuvõtutingimuste infotundi, et kuulda nii sisseastumisest kui ka uurida lisa teaduskondadelt. Vaata lähemalt ja registreeru.

Artikkel ilmus esmakordselt portaalis Geenius 2.04.2024.

 

Jaga
Kommentaarid