Praxis uuris koostöös Tartu Ülikooliga (TÜ) Eesti meeste ja naiste erinevaid kogemusi tippjuhiks saamise teekonnal. Ülikool viis läbi ulatusliku meediauuringu ning mõttekoda kvalitatiivuuringu, mille käigus intervjueeriti 12 erinevaid valdkondi esindavaid tippjuhte. TÜ professor Raili Marlingi konverentsiesitlus avab küsimusi, miks ikka veel ei ole Eestis piisavalt naistippjuhte, kuidas Eestis naised ja mehed saavad juhtideks ning mis roll on organisatsioonidel võrdsust toetava kultuuri loomisel.

Esitluse järel arutlevad kuuldu üle uuringu läbiviijad Raili Marling (TÜ) ning Mari-Liis Sepper (Mõttekoda Praxis) ja erasektori juhid Toms Auskaps (Balticovo Läti), Anna Cau (Telenor Rootsi), Gunnar Toomemets (Lexus Tallinn).

- Mis on see, mis eristab naiste ja meeste teekondi tippjuhiks saamisel?

- Mis toetab ja mis takistab inimest tippjuhiks saamisel – kas need tegurid on sooti erinevad?

- Kuidas kajastatakse nais- ja meesjuhte meedias?

- Kuidas tippjuhid sotsiaalmeediat kasutavad ja oma kuvandit loovad?

Paneeldiskusiooni toimumist PARE konverentsil toetab Euroopa Komisjon projekti „Power of Women Leaders“ raames. Uuringu tulemused avaldatakse peatselt ka Praxise kodulehel.