Kataster võtab alates 8. aprillist kasutusele uue menetluskeskkonna minu.kataster.ee, mis võimaldab maaomanikul katastri e-teeninduses alustada maatoiminguid ning hoida end kursis toimingute käiguga – kinnisasju jagada, nende omavahelisi piire muuta või üksteisega piirnevaid kinnisasju liita. Samuti saab esitada taotlust hävinenud piiritähiste maastikul taastamiseks, probleemse piiripunkti asukoha kindlakstegemiseks ning piiriandmete asukoha täpsustamise eesmärgil maaüksuse üle mõõdistamiseks.

Uuele keskkonnale üleminek toob aga Maa-ameti teatel endaga kaasa mõningad ebamugavused. Juba märtsis lõpus peatas kataster toimingute tegemise, et valmistuda andmete üleviimiseks. „Selleks, et tagada andmete sujuv üleminek ühest keskkonnast teise, peatame toimingud ja hoolitseme, et kõik andmed oleksid uues keskkonnas õigesti talletatud. Samuti hoolitseme, et pooleli olevad toimingud saab uude keskkonda sisestatud ja seal tegevustega jätkata. Uut menetlussüsteemi hakkame kasutama 8. aprillil,“ selgitas Maa-ameti katastri registriosakonna juhataja Tiina Oeselg.

Andmete ülekandmisel uude süsteemi viiakse lisaks läbi katastri andmestiku parandamine, et muuta andmed täpsemaks ning korrigeerida andmestik punktipõhisele süsteemile vastavaks. Maatükil looduses piiripunktide asukohad ei muutu, kuid muudatus andmetes võib põhjustada pindala ümberarvutust. Piiripunkti korrigeerimisi tehakse ainult õigusaktides lubatud täpsuse ulatuses ning maaomanikke teavitab parandamismenetlusest süsteem automaatselt omanike rahvastikuregistris kajastuvate kontaktandmete kaudu.