EuroNews kirjutab, et varanduse ebaühtlase jaotumise määr erineb riigiti väga palju, nagu näitab Credit Suisse’i ja UBSi ülevaade „Global Wealth Report 2023“.

Netovara või „rikkus“ on määratletud kui kodumajapidamiste finantsvara ja reaalvara (peamiselt kinnisvara) väärtus, millest on maha arvatud nende võlad ja laenud.