Eelkõige dividendiinvestorina tuntud Kressil endal on sedalaadseid kogemusi küllaga varnast võtta.

„Toon näite: vanasti oli selline ETF nagu Global X Superdividend, mis pakkus alati hästi kõrget dividendimäära, 6, 7 või 8%. Aga kui hakkad sinna sisse süübima ja vaatama, kuidas ta neid dividendiaktsiaid valib, siis tegelikult ta ei pidanud üldse tähtsaks dividendimaksete ajalugu ja stabiilsust, vaid sisuliselt ainult otsiski neid aktsiaid, mille dividendimäär oli hetke seisuga maru kõrge.“

See tähendab, et...