Põllumajandus- ja toiduameti piirikontrolli osakonna juhataja Regina Pihlaka sõnul on sellel aastal avastatud kaks saadetist riisi, mis ei vastanud nõuetele. „Muuga sadamasse saabus India päritolu riis, mille puhul oli Rootsi pädev asutus juba teostanud ametlikud kontrollid ning tuvastanud taimekaitsevahendite jääkide piirnormi ületuse, mistõttu tunnistati saadetis Euroopa Liidu turule mittesobivaks. Riis pidi tagasi minema päritoluriiki, kuid importija üritas saadetist Euroopa Liitu tuua läbi Eesti piiripunkti,“ kirjeldas Pihlakas.

India päritolu riis üle 23 tonni saadeti hävitamisele. „Amet tegi saadetise eest vastutavale isikule ettekirjutuse, et saadetis hävitataks vältimaks olukorda, et nõuetele mittevastav riis oleks ikkagi võinud jõuda Euroopa Liidu turule,“ selgitas Pihlakas.

Samuti tuvastati taimekaitsevahendite jääkide piirnormi ületus Pakistanist saabunud riisi saadetisest. Taimekaitse vahendite jääke tuvastati tavapärase kontrolli käigus. Saadetis üle 23 tonni riisi saadeti tagasi päritoluriiki.

Eelmisel aastal saatis Põllumajandus- ja toiduamet piiripuntidest tagasi 165 saadetist päritoluriiki ning hävitamisele suunati 36 saadetist. Ametlike kontrollide käigus tuvastati kõige enam probleeme saadetistega kaasas olevates dokumentides – puudusid kaupade ohutust tõendavad sertifikaadid või need olid vigaselt täidetud, lisaks tuvastati nõuetele mittevastavat puidust pakkematerjali, sh ka otseselt elusate puidukahjustajatega saastunud puidust pakkematerjali. Kogu sisseveol tuvastatud nõuetele mittevastav puidust pakkematerjal hävitati.