Täpsemalt tegi Merko juhatus veebruaris nõukogule ettepaneku maksta aktsionäridele 2024. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 miljonit eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis tähendanuks, et 38% eelmise aasta kasumist oleks makstud välja. See läks aga vastuollu ettevõtte dividendipoliitikaga maksta dividendina välja 50-70% kasumist.

Merko juhatus põhjendas seda ärilise ettevaatlikusega: väiksem dividendiettepanek tehti seetõttu, et kasutada vabasid rahalisi vahendeid eeskätt intressikandvate võlakohustuste vähendamiseks ning hoida kontsern eeskujulikus finantsseisundis, tagamaks kestva majanduslanguse läbimine võimalikult väheste negatiivsete mõjudega.

Neljapäeval avaldatud auditeeritud aruandes toob aga juhatus välja, et teeb nüüdseks kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2024. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 23 miljonit eurot (1,30 eurot ühe aktsia kohta), mis teeb 2023. aasta dividendimääraks 50%. Arvestades tänast Merko aktsia sulgumishinda, teeb see dividenditootluseks 7,9%.

„Vahepealsel perioodil on muutunud mõnevõrra optimistlikumaks meie hinnangud kontserni 2024. aasta rahavoogudele,“ sõnas Merko Ehitus juhatuse esimees Ivo Volkov.

Ettepanek vajab aktsionäride heakskiitu üldkoosolekul.