Investeeringu eesmärk on suurendada nii ravimiprojektide tööpinda kui ka nende sisemisi mahte. 2024. aasta jooksul on investeeringute maht enam kui 6 miljonit eurot. Uus hoone valmib 2024. aasta lõpuks ning võetakse täielikult kasutusele 2025. aasta jooksul.

„TBD Pharmatechi teenused ja toodang on alati tugevalt orienteeritud ekspordile. Meie suurimateks turgudeks hetkel on Holland ja Saksamaa. Euroopa Liit on seadnud prioriteetseteks suundadeks ravimitööstuses tarneahelate turvalisuse ja tootmise tagasitoomine Euroopasse ning ka TBD Pharmatechi tootmisvõimekuse laienemine on väike panus Euroopa strateegiliste väljakutsete lahendamisel,“ sõnas TBD Pharmatech partner ja juhatuse esimees dr Andrus Tasa. 

TBD Pharmatech toodab nii inim- kui veterinaarravimites kasutatavaid toimeaineid. „Laiendusega kasvab klientidele pakutavate arendus- ja tootmislahenduste paindlikkus ning saame minna edasi ka enda toimeainete portfelli kasvatamisega,“ rääkis Tasa ning lisas, et TBD Pharmatechi seob pikaajaline koostöö nii ravimiettevõtetega kui ka teadusasutustega nagu näiteks Rotterdami ülikooliga Hollandis, Göttingeni ülikooliga Saksamaal ja samuti Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga.

Ravimite tootmisel on äärmiselt ranged reeglid tootmistehnoloogiale, puhtusele ja kvaliteedikontrollile. TBD Pharmatechil on rahvusvaheliselt tunnustatud luba (GMP sertifikaat) toota ravimite toimeaineid nii kliiniliste katsete jaoks kui ka rahvusvahelistel turgudel müügiks. 

„Lisaks ravimite tootmise tehnoloogia väljatöötamisele on meie üheks suurimaks tegevusvaldkonnaks nende samade ravimite analüüsimine, tuvastamaks, et ühtegi lisandit pole sisse jäänud rohkem kui rahvusvaheliste normidega lubatud. See nõuab tipptasemel analüütilist aparatuuri ning tugeva väljaõppe saanud analüüsikeemikute meeskonda, kes suudavad välja arendada väga täpsed analüüsimeetodid,“ täiendas Andrus Tasa.

Valmiv arendus- ja tootmiskompleksi suurus on ligi 3000 ruutmeetrit, millest pool on planeeritud piloottootmiseks. Hoone ehitatakse nii, et hoones toimuv tegevus vastaks ravimitööstuse kõrgematele nõuetele ning saaks nii Euroopa kui ka USA ravimitööstuste (FDA) regulaatorite tunnustuse.