Mullu aasta parima Noore Ettevõtja tiitliga pärjatud Klementi hinnangul annab magistriõpe võimaluse valdkonda sügavuti tundma õppida, lisada teadmiste pagasile rohkesti tehnoloogilist arusaamist ehk selgust, kuidas asju tehakse ja kuidas masinad töötavad.

Tegelikult astus ta TalTechi magistriõppesse juba teist korda. Esimest korda tegi ta seda bakalaureuseõpingute järel, ent teisel ülikooliaastal asus ta tööle projekteerija-insenerina ning õige pea lõi ka oma firma. Lõviosa ajast kulus firma arendamisele ning kraadi kaitsmine lükkus edasi. Paari aasta eest võttis ta aga õpingud uuesti käsile, valis uue eriala - disaini ja tehnoloogia tulevik - ja keskendus kraadi saamisele.

Nüüd õpitust rohkem kasu

Kristo Klementi

Tegelikult oli see isegi hea, sest vahepealse tööelu jooksul omandatud kogemused võimaldavad magistritasemel õpitavat tegeliku eluga paremini seostada. Näiteks mõista disaini- või tootearendusloogikat. „Inseneriharidus saab magistriõppega tervikuks,” on Kristo Klementi kindel.

Tema enda puhul on määravad kaks kompetentsi. „Esiteks ettevõtja pool, firma juhtimine, mida tuli juurde õppida, teiseks inseneri pool, mille omandad ülikoolis,“ kõneleb ettevõtjast tudeng. „Üks täiendab teist.“.

Klementi tõdeb, et tehnikaülikooli magistriõppes omandatud oskused annavad võime lahendada tegelikke probleeme loomingulisel ja tõhusal moel. Seda tõestab ka tõsiasi, et tema juhitav inseneribüroo on edukalt läbi viinud üle 550 tootearendusprojekti.

Inglisekeelne õpe annab insenerile laiemad võimalused

Seekordsed õpingud aga on mõneti teistsugused. Nimelt otsustas Kristo Klementi, et teeb läbi ingliskeelse õppe. Lähtus ta kahest üsnagi pragmaatilisest kaalutlusest. Esiteks tegutseb tema juhitav ettevõte rahvusvahelisel areenil ja ingliskeelset sõnavara tuleb nagunii kasutada. Teiseks avab hea inglise keele oskus avaramad võimalused välismaalastest kolleegide, aga ka kaastudengitega suhtlemiseks.

„Konarlik inglise keele oskus ei jäta välismaiste klientidega suheldes teab mis head muljet,“ nendib Klementi. „Välistudengitega koos õppides ja koolitöid tehes saan aga inglise keeles suheldes laiendada oma silmaringi.“

N-ö keskmisel tasemel võiks tulevane magister keelt osata juba enne õpinguid. „Kindlasti ei ole vaja aga seda, et odaks igapäevane inglise keele kasutaja,“ ütleb Klementi.

Väljakutse ja ühtlasi investeering

Tööl käimine ja õpingud üheaegselt on Kristo Klementilegi paras väljakutse. Aga see sunnib end kokku võtma, sihipäraselt pingutama. „Kui sulle meeldib see, mida teed, pole ka töö kõrvalt õppimine ületamatu raskus,“ tõdeb ta. Pealegi - magistris õpitavad erialaaineid on otsekui palsam hingele.

Enne puhtalt inseneriõppele keskendumist on siiski tarvis õppida kõrgemat matemaatikat ja muid n-ö alusteadusi. „Eesti vajab tugevaid insenere. Ilma kõrgema matemaatikata siin paraku läbi ei saa, et kui see omandatud, läheb õppimine järjest huvitavamaks ja erialalisemaks,” räägib Klementi. Pärast bakaõpinguid on aga mõistlik väike vahe võtta ja tööl käia. „Magistris õpitava omandamine on  tulemuslikum, kui oskad uusi teadmisi töiste olukordadega siduda,” leiab ta.   

Insenerihariduse omandamine magistriõppes on kaljukindel investeering tulevikku. „Inseneriteaduskonnas saab sinust nõutud tippspetsialist ja muutuste juht,“ sõnab Klementi. „Seal saadud teadmised on aegumatud, universaalsed ja asendamatud, suunatud karjääri arendamisele.”

Ka tööandjana eelistab Klementi insenerikandidaadina magistrikraadiga asjatundjat, sest tema puhul saab eeldada laia kompetentsi. „Meie töös on lihtsalt vaja, et insener oleks loomingulise mõtlemisega ja võimalikult laia teadmiste pagasiga,” tõdeb firmajuht.

Otsusta ka Sina oma tulevik TalTechis: taltech.ee/tulevik.

Kui Sinu õpingud hakkavad peagi lõppema või on sul bakalaureuse diplom juba käes ja huvitud edasiõppimise võimalustest, siis tasub mõelda, mis edasi. Üks võimalus oma potentsiaali arendada on jätkata õpinguid TalTechi magistrantuuris. Tule 18. aprillil karjääriseminarile „Magistriks? Magistriks!“, et koguda kaalukaid argumente, mida ja miks õppida ning 2. mail magistriõppe vastuvõtutingimuste infotundi, et kuulda nii sisseastumisest kui ka uurida lisa teaduskondadelt. Vaata lähemalt ja registreeru.

 

Jaga
Kommentaarid