Ettevõtte tänase aktsia hinna ehk 10,45 euro pealt teeb see dividenditootluseks ligi 4,9%.

2023. aastal maksti dividendidena välja 0,33 eurot ning aasta enne seda 0,65 eurot aktsia kohta. Praegu välja pakutud 0,51 eurone dividend teeks võrreldes mullusega tõusuks ligi 55%.

Tallinna Vee dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte sihiks jaotada aktsionäridele dividende 50–80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni 2024 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni 2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. juunil 2024. aastal.