Õiglase ülemineku fondi koordinaatori Ivan Sergejevi sõnul näitavad kõige suuremat taotlemisaktiivsuse kasvu praegu väikesed ja keskmise suurusega Ida-Virumaa ettevõtted. „Kui jaanuari alguses taotleti väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeerimistoetusi kogumahus u 1,7 miljonit eurot, siis aprilli alguseks jõudis see number juba 6,7 miljoni euroni,“ ütles Sergejev.

Siiani on selles meetmes saanud toetust kaks ettevõtet: SKS Textile Estonia, mis toodab Narvas tööstuslikku tekstiili, ning Ecometal AS, mis töötleb ümber pliiakusid Sillamäel. Töös on veel 23 projekti, kogumahus ligi 10 miljonit eurot. Konsultatisooni faasis on mitukümmend ettevõtjat. Kõige levinumad tegevusvaldkonnad taotleja seas on töötlev tööstus, masinaehitus ja majutus.

Kasvu on näha ka suurinvesteeringu meetmes. Viimase paari kuuga on märgatavalt kasvanud nii taotletava toetuse maht (70 miljonit eurot jaanuaris vs 115 aprilli alguses), kui kavandatud uute töökohtade arv (663 jaanuaris vs 888 aprillis).

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetusmeetmest on raha eraldatud üheksale suurprojektile kogumahus ligi 47 miljonit eurot. Nendeks on Neo Performance Materials, mis rajab Narva magnetitehase; FREEN OÜ, mis tegeleb Kohtla-Järvel tuulikute tootmisega; Agricom Tehnika OÜ, mis toodab Lüganusel biokütust; Aquaphor International OÜ, mis toodab Narvas veepuhastusseadmeid; Narva metallitööstus Fortaco Estonia OÜ; Birger OÜ, mis tegeleb metallkonstruktsioonide valmistamisega Kohtla-Järvel; töötlevas tööstuses tegev NB Service OÜ ning Ida-Viru maakonna üks suurimaid tööandjaid ja põlevkivisektori põhitegijaid – Viru Keemia Grupp.

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukat tegevust on fondi kaudu toetatud ligi viie miljoni euroga. Näiteks on toetatud OÜ-d R-S OSA Service, mis hakkab tootma põlevkivi tuhast kaltsiumkarbonaati ning käivitab Narvas piloottehase. Toetuse on saanud ka Trisector OÜ põlevkivi aheraine väärindamiseks. Töös on veel mitu projektiplaani või taotlust toetusmahuga kokku 23 miljonit eurot. Läbivaatamisel on projektid nii biotehnoloogia, keemiatööstuse ja energeetika kui ka kohalike ressursside väärindamise valdkondadest.

„Õiglase ülemineku toetuste mõju on palju laiem kui toetuste maht – see on seemneks, mille abil arendavad ettevõtted uusi tehnoloogiaid, käivitavad pilootprojekte, katsetavad ja leiutavad ning investeerivad oma äri arengusse miljoneid eurosid, luues saamal ajal Ida-Virumaale uusi töökohti. Toetuste võimendus on praegu peaaegu neljakordne: ettevõtjad on saanud fondist toetusi kokku ligi 53 miljoni euro mahus, kuid oma taskust on nad sellele lisanud ligi 152 miljonit eurot,“ kommenteeris Sergejev.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa Liidu loodud rahastusmehhanism, millega toetatakse majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees märkimisväärsed sotsiaalmajanduslikud väljakutsed kliimaeesmärkide täitmisel. Eestis on õiglase ülemineku fondi mahuks 340 miljonit eurot ning sihtpiirkonnaks on põlevkivitööstuse tõttu Ida-Virumaa.