Sama näitaja oli 2018. aastal 42%, mis tähendab 33 protsendipunkti suurust tõusu, kirjutab EuroNews. Praegu ei viita miski sellele, et nõudlus oskustööliste järele lähiajal väheneks.

Erinevate uuringute kohaselt on Euroopas tööandjate üha tõsisem probleem vajalike oskustega töötajate puudus. Eurostati andmetel teatas 2023. aastal 54% ELi väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKEd), et raskused õigete oskustega töötajate leidmisel on üks nende kõige suurematest probleemidest.