Tööandja vaatest on magistriõpingutes osalevad töötajad nii ajaline kui ka materiaalne investeering oma ettevõttesse või valdkonda. Ühe või paari aastaga läbitavad magistriõpingud võimaldavad pikas perspektiivis lahendada süsteemseid probleeme ja luua valmisoleku innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks.

Ettevõtted väärtustavad magistrikraadi omandanud töötajate analüüsivõimet, sest nad mõtlevad teistmoodi ning lähenevad probleemidele akadeemiliselt. Magistriõpe võimaldab spetsialiseerumist valdkondades, mis on ettevõttele ärikriitiliselt olulised ja selle käigus õpitakse juurde nii täiendavaid oskusi kui ka suurendatakse innovatsioonivõimekust. Mida laiemaid teadmisi töötaja oma valdkonnast omab ning laiema silmaringiga ta on, seda väärtuslikum on ta ettevõttele.

Magistrikraadi omandamine annab tööandjale inimese puhul märku püsivustest, ambitsioonist ning töökusest ja suutlikkusest süveneda ning keerukaid probleeme lahendades edukalt lõpuni jõuda. Kõrgem haridus suurendab kahtlemata ka inimese konkurentsivõimet ja laiendab töökohtade valikuvõimalusi, samuti on magistrikraadi omandanul põhjust küsida suuremat töötasu.

Kõrgem kraad, kõrgem tasu

Just kõrgem tasu on isiklikust vaatest karjääri ja eksperdiks kujunemise kõrval üks olulisimaid argumente, mis ajendab magistriõpinguid kaaluma. Vahe bakalaureuse- ja magistrikraadiga teenitava tasuga võib vastavalt sektorile olla mitmekordne.

18. aprillil toimuval TalTechi magistriõppe karjääriseminaril „Magistriks? Magistriks!“ esineva Eesti Palgainfo Agentuuri juhi ja analüütiku Kadri Seederi sõnul mõjutab magistrikraad ja ka üldisemalt kõrgem haridustase oluliselt töötasu suurust. „Näiteks teenisid magistriõppe lõpetanud 2022. aastal keskmiselt 2850 eurot kuus, bakalaureuseõppe (3+2 aastat) lõpetanud 2077 eurot kuus“, toob Seeder näite. Haridussilma andmetel kasvasid võrreldes 2021. aastaga kõige rohkem ja kõige kiiremas tempos just kõrgema haridustasemega (doktori, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe ning magistriõpe) töötajate töötasud, seda 18-20%.

TalTechi lõpetanutel kõige kõrgem palk

Kõrgkoolide võrdluses saavad suuremat palka TalTechi doktoriõppe lõpetanud, järgnevad TalTechi magistri- ja bakalaureuseõppe lõpetanud. (Haridussilm)

Valdkondlikus võrdluses kasvasid Haridussilma andmetel 2021. ja 2022. aasta võrdluses enim just TalTechi õppesuundadega seotud palgad: info- ja kommunukatsioonitehnoloogiates ning ärinduses ja halduses 20%, õigusvaldkonnas 19%, matemaatika ja statistika valdkonnas ning tehnikaladel 16%, arhitektuuris ja ehituses 15%.

TalTechi lõpetanud on paremini tasustatud reaalainetega seotud õppesuundades, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ning ärinduses ja halduses.

Suurim mõju juhtide ja tippspetsialistide palkadele

„Magistrikraad annab suurema töötasu eelkõige juhtide ja tippspetsialistide ametirühmas. Teistes ametirühmades nii suuri erinevusi ei ole või on töötasu tase ka teiste haridustasemete kasuks,“ toob Kadri Seeder tuginevalt Statistikaameti andmetele võrdluse ka ametiastmete lõikes.

Statistikaameti järgi annab just juhtide rühmas magistrikraad võrreldes bakalaureuse kraadiga 10-20% suurema töötasu. Tippspetsialistide puhul on suuremad erinevused magistri ja bakalaureuse kraadiga töötajate töötasudes tervishoiuvaldkonnas, kus need ulatuvad ka üle 20 ja 30%. Väiksemad on erinevused IKT tippspetsialistide töötasudes ja need jäävad alla 10%. (Statistikaamet)

Kõrgem haridustase suurendab üldist heaolu

Kadri Seeder toob välja, et suurem palk on seotud ka üldise heaoluga. „Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee töötajate küsitluste tulemused näitavad, et kõrgema haridustasemega töötajad hindavad oma rahulolu eluga üldiselt ja ka tööeluga kõrgemalt, kui madalama haridustasemega töötajad,“ toob Seeder välja viidates Palgainfo Agentuuri töötajate küsitlusele, mis viidi läbi sügisel 2023.

Kui Sinu õpingud hakkavad peagi lõppema või on sul bakalaureuse diplom juba käes ja huvitud edasiõppimise võimalustest, siis tasub mõelda, mis edasi. Üks võimalus oma potentsiaali arendada on jätkata õpinguid TalTechi magistrantuuris. Tule 18. aprillil karjääriseminarile „Magistriks? Magistriks!“, et koguda kaalukaid argumente, mida ja miks õppida ning 2. mail magistriõppe vastuvõtutingimuste infotundi, et kuulda nii sisseastumisest kui ka uurida lisa teaduskondadelt. Vaata lähemalt ja registreeru.

Jaga
Kommentaarid