Teehoiu eelarvet kärbiti jõuliselt. Pärast väikest suurenemist järgmisel aastal jääb teede rahastamine mitmeks aastaks stabiilselt väikeseks.

Teehoiukavas nenditakse, et riigiteede seisukord on aastate jooksul paranenud. Peamistel põhimaanteedel on teekatte seisukord väga heal tasemel. Samal ajal on meil üle 2000 kilomeetri tugi- ja kõrvalmaanteid, mille seisukord on endiselt halb või väga halb. 2021. aastast on peatunud ka riigiteede seisukorra paranemine. See läheb kokku ajaga, kui teehoius hakkas rahavoog kiirelt kokku kuivama. 2021. aastast on teehoiu rahastamine märkimisväärselt vähenenud, seetõttu hakkab juba lähitulevikus halvenema kõikide teeliikide seisukord, seisab transpordiameti ettepanekute põhjal kliimaministeeriumi koostatud teehoiukavas.