Laevandusvaldkonnas näitas Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad OÜ reisiparvlaevade teenindatud reisijate ja sõidukite arv kasvu, mis mõlemad kasvasid võrdselt 6%. Teise tütarettevõtte TS Shipping OÜ opereeritava jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli stabiilselt eelmise aasta tasemel, laeva kasutusmäär oli 100%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul teeb heameelt reisijate arvu jätkuv kasv ja kaubaäri stabiliseerumine.

„Reisijate arv jätkas oodatud kasvu ja seda olukorras, kus osa reisilaevu oli plaaniliste dokitööde tõttu liinilt eemal. Kauba osas on näha mitmeid kaubagruppe, mis ületasid eelmise aasta võrdlusperioodi mahtusid, muuhulgas on taas kasvamas konteinerite mahud,“ selgitas Kalm.

Paldiski ja Muuga sadamaid läbinud kaubamahus kasvasid enim puistlasti (+37%) ja segalasti (+27%) kaubad, samuti suurenesid konteinerite mahud (+8%). Puistlasti kasvu toetasid enim puidugraanulite, teravilja ja turba mahtude suurenemine, segalastis jaotus kasv erinevate kaubaliikide vahel ühtlaselt. Vedellastis langes eelkõige vedelgaasi (LPG) maht, mida käesoleval aastal ei käideldud, kuid mida osaliselt tasakaalustasid bensiini  ja taimeõli kasvanud mahud. Ro-ro kaupade langus on aeglustunud.

Laevakülastuste vähenemine oli peamiselt tingitud Eckerö Line`i laeva Finlandia plaanilistest dokitöödest, samuti tegi 2023. aasta lõpus Helsingi liinile lisandunud Tallinki laeval Victoria I vähem laevakülastusi, kui 2023.aasta maini samal liinil sõitnud Star.

Alates 2024. aasta algusest on Tallinna Sadama aktsia kerkinud ligi 5% ja maksab 1,186 eurot.