„Minu eesmärk on murda siiani levinud arusaama, et raamatupidamise haldamine on tahes-tahtmata keeruline protsess,“ ütleb IamANN OÜ asutaja ja tegevjuht Grete Michelson, kes on varasemalt tegutsenud aastaid raamatupidamisbüroo eesotsas.

Mis on ANN ja kellele see on loodud?

ANN on veebipõhine aastaaruande loomise tööriist, mis sündis EAS-i reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise projekti kaasabil. Selle abil saavad mikroettevõtted ise koostada lihtsalt ja kiirelt oma majandusaasta aruandeid. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millest viimase koostamiseks on siiani kasutatud keerulisi raamatupidamisprogramme. Selleks, et mikroettevõtjal, sõltumata tema tegevusalast või raamatupidamisalastest teadmistest, oleks võimalik aga ise korrektne aruanne esitada, on loodud nüüd lihtsate ja selgete juhistega veebipõhine tööriist.

Alustavale ettevõttele võib ühe aruande koostamine raamatupidaja abiga minna maksma rohkem, kui on ettevõtte käive terve aasta jooksul.

Idee luua selline platvorm tuli Michelsonil enda igapäevasest tööst – ettevõtetele raamatupidamisteenuse raames aruandeid koostades sai ta aru, et tegelikult ei paku selline tükipõhine teenus kliendile väärtust. „Alustavale ettevõttele võib ühe aruande koostamine raamatupidaja abiga minna maksma rohkem, kui on ettevõtte käive terve aasta jooksul. Kuna juhiste abil ei ole aastaaruande esitamine midagi keerulist, sain aru, et tegelikult võiks olla mikroettevõtetel võimalus ise mõistliku hinna eest oma aruanne ära esitada,“ ütleb Michelson.

IamANN OÜ asutaja ja tegevjuht Grete Michelson.

Nii saigi loodud ANN ehk minuaastaaruanne.ee veebipõhine lahendus. ANN-i abil saavad aruande esitada kõik mikroettevõtted, mis ei ole käibemaksukohuslased, ei ole maksnud töötasusid ega dividende ning mis pole saanud ega andnud laenu (v.a omanikuga seotud tehingud). Selgete juhistega kasutajasõbralikul platvormil saab lihtsamad aruanded koostada ise mõne minutiga ja nii mitu, kui vaja.

Mikroettevõtteid on Eestis kokku üle 75 000, millest 65 000 vastavad eelmainitud kriteeriumitele ehk kellele ANN on sobilik lahendus, et ise ilma raamatupidaja toeta aastaaruanne valmis teha. „Statistika näitab, et paljud algusjärgus ettevõtted kulgevad esimesed paar aastat rahulikult ja tehinguid on neil võrdlemisi vähe,“ ütleb Michelson.

„Eestis on ettevõtte loomine muudetud nii kiireks ja lihtsaks, mis muudab meie ärikeskkonna huvipakkuvaks lisaks kohalikele ka e-residentidele, kellel on mikroettevõtted. Just mikroettevõtetele soovimegi ANNi abil toeks olla, et väikese käibe juures ei peaks kohustusliku aastaaruande koostamise eest kolmekohalist summat tasuma. Saab ka lihtsamalt,“ selgitab ta.

ANN-is maksab praegu ühe aruande koostamine 45 eurot. Kui tellida aruande koostamine aga raamatupidamisbüroolt, läheb see ettevõtjale maksma keskmiselt 100 eurot.

ANN-is maksab ühe aruande koostamine praegu 45 eurot. Kui tellida aruande koostamine aga raamatupidamisbüroolt, läheb see ettevõtjale maksma keskmiselt 100 eurot. „Büroos töötades sain mõne aruande vormistatud mõne minutiga, kuid tasu võeti selle eest ikkagi kolmekohaline summa,“ tõdeb Michelson, et raamatupidajate aastaaruande koostamise tunnitasu on kõrge.

Käepärane hind pakub head võimalust ka neile ettevõtetele, millel on eelmistest aastatest veel mõni aruanne esitamata ning mis on äriregistrist kustutatud. „Uue ettevõtte loomisel tuleb e-äriregistris tasuda 265 eurot, mis tähendab, et ka viie varasema majandusaasta aruande esitamine ANN-i kaudu tuleb soodsam, kui uue ettevõtte loomine,“ viitab Michelson võimalusele taastada äriregistrist kustutatud ettevõte, kui vajalikud puudused on likvideeritud.

Kuidas ANN töötab?

Teatud osa ettevõtjatest on otsustanud ise koostada oma aastaaruande Exceli või raamatupidamisprogrammide abil. Michelson toob välja, et sel juhul võivad sageli vead sisse jääda, sest programmid on loodud erineva suuruse ja majanduslike näitajatega ettevõtetele ega juhenda kasutajat, kuidas nendes toimetada. „ANN-i üheks suureks eeliseks on see, et programm tuvastab ise kõik tehingute ja teiste andmetega seotud puudused ning ebakõlad ja juhib kasutaja tähelepanu sellele, kuidas neid likvideerida, milliseid andmeid sisestada ning mida veel silmas pidada,“ ütleb Michelson.

Enne teenuse eest tasumist saab ettevõtte omanik veenduda, kas ANN-i iseteeninduslahendus tema ettevõttele sobib. Selleks tuleb vastata paarile valikvastusega küsimusele ja ongi selge, kas ANN saab abiks olla. Seejärel tuleb lisada ettevõtte pangakonto väljavõte ning määratleda loogiliste gruppide abil kontol toimunud tehingud. Sealt edasi on võimalik lisada tehingud, mis on toimunud sularahas või isiklikest vahenditest, ning tehingud, mis on aruandeperioodiga seotud, kuid pole veel makstud. Lisaks saab hinnata ümber vastavalt vajadusele tehtud investeeringud. Juhul, kui on toimunud tehingud, mille kohta dokument puudub, siis ANN seda ka kajastab ja juhendab kasutajat, mida ta tegema peab.

Michelson lausub, et reeglina on mikroettevõtete pangakonto aruande perioodi pangakonto väljavõte umbes ühe lehekülje pikkune, kuid ANN-i kasutajate hulgas leidub ka kümnete lehekülgede pikkuse väljavõttega ettevõtteid. „Ühe ettevõttega, kelle pangakonto väljavõte oli 20 lehekülje pikkune, tegime väljakutse, kas ta suudab selle ära esitada tunni jooksul. Inimene sai kulude alajaotuse loogika kiiresti käppa ja suutis tunniga oma aruande kenasti ära esitada,“ toob Michelson välja positiivse kliendikogemuse. Sarnaseid näiteid, kus inimesed on äriregistri enda keskkonnas vaevelnud aruande esitamisega nädalaid, on tema sõnul veelgi, kuid ANN-is saanud vajaliku tehtud kõigest poole tunniga.

Michelsoni sõnul on näiteid, kus inimesed on äriregistri enda keskkonnas vaevelnud aruande esitamisega nädalaid, kuid ANN-is saanud vajaliku tehtud kõigest poole tunniga.

Lisaks aruande kui finantsdokumendi esitamisele pakub programm ka juhiseid, mida võiks aruandes teisiti kajastada. „Näiteks on mikroettevõttes soovitatav teatud summas võtta käibele põhivara. Selle kohta annab ANN ette lihtsad ja konkreetsed selgitused – näiteks kui ostsid arvuti 500 euro eest, leiab platvormilt lihtsa juhendi ja selgituse, miks võiks selle põhivarana arvele võtta, kuidas määrata sellele amortisatsioon, ja lisaks veel palju kasulikku infot,“ toob Michelson näite. Samuti saab platvormile mugavalt lisada ettevõtte investeerimisega seotud tehingud.

Mis on ANN-i pikem eesmärk?

Veel selle aasta jooksul plaanib ANN laieneda töötasusid ja dividende maksvate ettevõteteni, et ka neil tekiks võimalus rakenduse kaudu oma majandusaasta aruanne esitada. „Ettevõtjate hulka lisandub üha enam noori, kes otsivad võimalusi, kuidas ise oma ettevõtte majanduslikku poolt juhtida. Iga ettevõtte eesmärk on kasumit teenida ja omanikule dividende maksta. Seega on oluline lisada ANN-i dividendide kajastamine, et laiendada kasutajate skoopi,“ avaldab Michelson.

Veel selle aasta jooksul plaanib ANN laieneda töötasusid ja dividende maksvate ettevõteteni, et ka neil tekiks võimalus rakenduse kaudu oma majandusaasta aruanne esitada.

Laiemas kontekstis näeb ta ANN-il potentsiaali mõjutada väikeste ettevõtete jätkusuutlikkust ja muuta ettekujutust äri haldamisest kui keerulisest väljakutsest. „Usun, et kui me suudame väikeseid ettevõtteid aidata ja teha finantspoolega seotud maailma nende jaoks lihtsaks ja loogiliseks, on neil paremad eeldused kasvada ühel hetkel suureks,“ leiab ANN-i asutaja.

Samuti on Michelsonil siht ANN-iga Eestis saavutatud edu korrata välismaal. „Sarnast mugavat tööriista ei ole praegu ei Soomes, Rootsis ega ka näiteks Suurbritannias, kus muud ettevõtte haldamiseks vajalikud teenused on kõrgelt arenenud,“ toob ta välja võimalikud turud, kuhu platvormiga edasi liikuda.

Tutvu lähemalt ANN-i platvormiga ja esita oma majandusaasta aruanne siin.

Jaga
Kommentaarid