Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine suunatakse üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamise eesmärk on tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta Inbankile kehtestatud kapitalinõudeid.

AT1 võlakirjade märkimine toimub 12. aprillist kuni 19. aprillini 2024. Pakkumisele tuleb 200 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot ehk emissiooni mahuks on 2 miljonit eurot. Inbankil on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada.

AT1 võlakirjade intressimäär on 10% aastas ja intressi makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie aasta möödudes emiteerimisest.