AS-i Terminal osaniku ja juhatuse liikme Raido Raudsepa sõnul on Terminal teinud viimaste aastate jooksul läbi tohutult suure kasvu. Kõigest 10 aastat tagasi kütuste hoiustamisteenuse ja hulgimüügi kõrvalt tanklaärisse sisenenud ettevõte opereerib tänaseks juba 45 teenindusjaama üle Eesti, arendab elektriautode laadimistaristut ning müüb ja toodab elektrit.

Raido Raudsepp märgib, et senise arenguga on ettevõtte äritegevus täielikult muutunud. Elektrimüügi lisandumisega on Terminalist kui kütusemüüjast saanud energiamüüja. Ettevõttel on ambitsioon senist kasvu veelgi kiirendada. „Kui seni oleme panustanud avaliku laadimisvõrgu arendamisele, siis edaspidi võtame tugevalt fookusesse ka privaatsete laadijate pakkumise koos uute energiateenuste turule toomisega,“ avaldas Raudsepp tulevikuplaane.

„Alani globaalne mõtlemine, ideede rohkus ja energilisus sobivad hästi meie ambitsioonidega saada juhtivaks energiamüüjaks ning arendada ettevõtte poolt pakutavaid energiatooteid ja -teenuseid. Üha karmistuv transpordi- ja kliimapoliitika tähendab aga suuri muutusi nii transpordis kui ka kütuseturul ning Alani teadmised ja kogemuste pagas aitavad meil astuda õigeid samme ning teha õigeid investeeringuid,“ kirjeldas Raido Raudsepp ettevõtte ootusi.

Alan Vahti sõnul on paratamatu ja möödapääsmatu, et transpordikütuste tulevik on ja peab olema seotud puhta energia tarbimisega. „Muutused transpordikütuste tarbimises ei toimu üleöö. Muutustega kaasas käimine nõuab fokusseeritutult õiget lähenemist ja õigete investeeringute tegemist. Seega peame tänasest fossiilkütustel põhinevast äritegevusest teenitavaid vahendeid suunama targalt ja sihipäraselt puhta energia tarbimist võimaldavatesse toodetesse ja teenustesse,“ selgitas Vaht eelseisvaid väljakutseid.

Alan Vaht märgib, et lähiaja suurimaks eesmärgiks on koostada Terminali strateegia aastani 2035. „Pikas vaates, omamaks võimalikult head positsiooni puhta energia pakkumise turul, on eesmärgiks Terminali tanklavõrgu edasine laiendamine ning kütuse- ja elektrimüügimahtude kasvatamine koos turuosa suurendamisega. Paralleelselt on eesmärgiks edendada alternatiivsete transpordikütuste pakkumist ning viia Terminali elektrimüüki kombineeritult elektriautode laadimisteenuse arendamisega uuele tasemele,“ avaldas Vaht üldisemaid eesolevaid eesmärke.

Pereettevõte AS Terminal tegutseb juba 1968. aastast, kui alustati tegevust Tartu Naftabaasina. See teeb Terminalist Eesti kõige vanema kütuseettevõtte. Tänaseks haldab Terminal vedelkütuseterminali Tartumaal Kärknas ja Tallinnas Maardus ning opereerib 45 teenindus- ja automaatjaama üle Eesti andes tööd üle 300 inimesele.