Ühtlasi palub minister lisada eelnõu juba selle neljapäeva, s.o 11. aprilli valitsuse istungi päevakorda.

Prognoosi kohaselt laekub maksust riigieelarvesse 2026. aastal ca 25 miljonit eurot. Eeldatakse, et maksu laekumine järgnevatel aastatel väheneb, sest magusate jookide maksustamine suunab inimesi tarbima vähem magusaid (väiksema suhkrusisaldusega ja ilma magusaineteta) jooke.

Eelnõus tuuakse välja konkreetsed maksumäärad. Magusale joogile, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi, kuid alla 8 grammi100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,15 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mille suhkrusisaldus on vähemalt 8 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,45 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mis sisaldab ainult magusainet või nii magusainet kui ka suhkrut ja mille suhkrusisaldus on alla 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse olenemata magusaine kogusest maksumäära 0,15 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mis sisaldab nii magusainet kui ka suhkrut ja mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi, kuid alla 8 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,3 eurot ühe liitri joogi kohta.