Üüritulu langes märtsis 33 tuhande euro võrra seoses ankurüürnikuga sõlmitud üürilepingu lõppemisega Vilniuses asuvas büroohoones, märgib fond börsiteates. Üüritulu omakorda tõusis tänu vakantsuse vähenemisele Kekavas asuvas logistikahoones ning seoses käibeüüridega Saules Miestase, RAF Centrs ning UKU Keskuse kaubanduskeskustes.

Selle aasta I kvartali konsolideeritud üüritulu on kokku 7,637 miljonit eurot, s.o 2% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi I kvartali konsolideeritud kulumieelne kasum ehk EBITDA on sellel aastal 6,460 miljonit eurot, s.o 0,1% rohkem kui eelmisel aastal.

2024. aasta I kvartali jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 2,619 miljonit eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 406 000 eurot vähem. Rahavoog on vähenenud peamiselt seoses EURIBORi kasvuga. Fondi I kvartali tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 19,38 senti aktsia kohta (13% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli märtsi lõpus 5,9%. Fondi laenude keskmine intressimäär püsib samal tasemel eelmise aasta novembrist alates.

Fondi konsolideeritud raha jääk koos lühiajaliste hoiustega oli 31.03.2024 seisuga 20,268 miljonit eurot. Vastavalt korralise üldkoosoleku otsusele maksab fond 24. aprillil netodividende kokku 10,820 miljonit eurot (1 euro aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.03.2024 seisuga 20,5648 eurot ja EPRA NRV 21,3555 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas märtsis tavapäraselt 0,5%.