Hetkel tegutseb Birger Jõgevamaal Maetsma külas, kus pakutakse tööd rohkem kui 200 lähipiirkonna elanikule. Nende tooteportfelli kuuluvad tooted alates prügikonteineritest lõpetades asfaldikonteinerite ja pressidega ning üle 90% toodangust läheb ekspordiks.

Õiglase ülemineku fondi toel laieneb ettevõte Kohtla-Järvele. Uus rohkem kui 6500 ruutmeetrine tootmis- ja ladustamisala võimaldab laiendada tooteportfelli ning seeläbi paraneb ka ettevõtte ja kontserni konkurentsipositsioon rahvusvahelises mastaabis.

„Planeeritud tootmisüksus Ida-Viru maakonnas on oluline samm meie ettevõtte laienemisplaanide realiseerimisel. See aitab suurendada eksporti, käivet, kasumit ja rentaablust ning võimaldab jätkata tootearendusega,“ selgitas Birgeri juhatuse liige Tarmo Toomela. Tema sõnul oleks ilma õiglase ülemineku toetuseta toimunud sellise projekti elluviimine oluliselt pikemas ajaraamis.

Asukoht ja kaasaegne töökeskkond on olulised ka tööjõu seisukohalt. „Uue tootmisüksuse asukohaga kolime lähemale ka potentsiaalsetele töötajatele ja plaanis on käesoleval aastal juurutada uus töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem,“ sõnas Toomela. Projekti elluviimise tulemusena luuakse 2026. aastal vähemalt 15 uut töökohta.

„Meie eesmärk on kõik tootmisprotsessid maksimaalselt optimeerida ja tagada erinevate tootmisliinide koostöö. Selleks kaasame ka ettevõtte välised spetsialistid ning tegeleme paralleelselt digitaliseerimise ja automatiseerimisega ning kombime ka tehisaru võimalusi,“ rääkis Toomela. Ta lisas, et need tegevused ei ole eesmärk omaette, vaid peamine on ikkagi efektiivsuse kasv ja parem konkurentsipositsioon.

98% uue tootmisüksuse toodangust plaanitakse müüa Eestist väljapoole, peamiselt Skandinaavia turgudele. Toetuse suurus on 2,3 miljonit eurot ning ettevõtte omaosalus 4 miljonit eurot.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on Birger hea näide sellest, kuidas tootmisettevõte tänu ÕUFile Ida-Virumaale laieneb. „Kõik ÕUFi meetmed on endiselt avatud ja meie poole on oodatud pöörduma nii juba Ida-Virumaal tegutsevad ettevõtted kui ka need, kes plaanivad sinna laieneda. Praegu on unikaalne võimalus laieneda ja teha arendusi suuremas mahus ja soodsamalt kui mujal,“ selgitas Harjo.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa Liidu loodud rahastusmehhanism, millega toetatakse majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees märkimisväärsed sotsiaalmajanduslikud väljakutsed kliimaeesmärkide täitmisel. Eestis on õiglase ülemineku fondi mahuks 340 miljonit eurot ning sihtpiirkonnaks on põlevkivitööstuse tõttu Ida-Virumaa.