Lennufirma NAG ostmiseks esitasid siduva ostupakkumise kaks ettevõtet. Peale pakkumiste analüüsi ja täpsustamist otsustati müügiprotsess hetkeks peatada. Üks laekunud pakkumistest oli rahaliselt ebapiisav ja sisaldas müüjale ebasobivaid täiendavaid tingimusi. Ka teine pakkumine sisaldas aktsionärile mitteaktsepteeritavaid lisatingimusi ning pakkumise teinud osapool ei esitanud piisavalt informatsiooni tehingu rahastamiseks kasutatava kapitali päritolu kohta.

„Nordic Aviation Group jätkab tegevust. Hakkamasaamiseks vähendatakse kulusid, räägitakse läbi olemasolevaid lepinguid nende kasumlikkuse parandamiseks. Eesmärk on ettevõtte stabiilne hakkamasaamine, probleemide lahendamine ning erastamiseni jõudmine,“ sõnas kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler ja NAGi nõukogu liige Sander Salmu. „Endiselt on võimalik, et NAG ei saa tulenevalt varasemast halvast juhtimisest ise hakkama, kuid ettevõtte juhtkonna tehtud kärpe- ja lisatulu plaanid võimaldavad tegevust jätkata ning valmistada ette uut ettevõtte müüki kas eraldiseisvalt või koos TVHga või TVH müüki iseseisvalt,“ lisas Salmu. NAGi käekäik mõjutab teist riigile kuuluvat ettevõtet Transpordi Varahaldus, mis rendib NAGile lennukeid.

Praegu jätkab Nordica tegevusega ja hakkab koos erastamisnõustajaga paralleelselt ette valmistama uut erastamisprotsessi. Enne uue erastamise läbiviimist vaatab kliimaministeerium koos rahandusministeeriumiga järgneva kuue kuu jooksul üle müügitingimused ning hindab ettevõte ümberstruktureerimise võimalusi ja vajadust.

Valitsus on otsustanud erastada ka Transpordi Varahalduse. NAGi tegevuse jätkamine tagab ka ettevõttele lennukeid rentiva Transpordi Varahalduse võimalikult suure turuväärtuse. NAG ja sellega seotud ettevõtted annavad hetkel Eestis tööd 314 inimesele. Maksutulu riigile on ligikaudu 1 miljonit eurot kuus.