Neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel tõstetakse lubatud suurimat kiirust kuni 110 km/h või 120 km/h ning 2+1 teedel kuni 100 km/h. Kaherealistel maanteedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h.

Teatud teelõikudel, kus kasutatakse muutuva teabega liiklusmärke, kehtivad valges ja pimedal ajal erinevad kiiruspiirangud.

Heades teeoludes ja valgel ajal on lubatud sõita kiirusega kuni 120 km/h Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Kuivajõe–Mäo lõigul. Pimedal ajal on seal suurim lubatud sõidukiirus 110 km/h.

„On oluline teada, et Kuivajõe–Mäo lõigul asub kolm loomade teeületuskohta, mistõttu kehtivad nendes piirkondades täiendavad liikluspiirangud: päevavalges võib sõita tavaolukorras kuni 100 km/h, pimedas on lubatud suurim kiirus kuni 90 km/h ning kui automaatne süsteem tuvastab looma, siis hakkavad vilkuma hoiatusmärgid ning lubatud sõidukiirus alandatakse 70 kilomeetrini tunnis. Samuti kehtestatakse muutuvteabega märkidega lõikudel üldisest madalamaid kiiruseid tiheda liikluse, ummikute ja keeruliste ilmastikutingimuste korral,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Laagri–Ääsmäe lõigul on valgel ajal lubatud sõita kuni 110 km/h. Pimedal või suure liiklussagedusega aegadel on suurim lubatud sõidukiirus 100 km/h.

Möödunud aasta suvega võrreldes on Tallinna ringteele lisandunud kaks uut liiklusjuhitavat lõiku. Kanama–Valingu teelõigul on lubatud suurim kiirus talveperioodiga sama – 100 km/h, kuid Luige–Jüri lõigul võib heades tingimustes sõita kuni 110 km/h.

Kokku suurendatakse lubatud sõidukiirust sel kevadel 120 km/h-ni 86,8 kilomeetril, 110 km/h-ni 316,8 kilomeetril ja 100 km/h-ni 69,5 kilomeetril. Piirangute muudatused Tallinna ringteel, Tallinna–Narva maanteel, Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel toimuvad 12. aprillil.

Kuna ilm võib kevadel olla veel heitlik ning öösiti võib esineda ka miinuskraade, siis tuleb kindlasti jälgida ilma- ja teeolusid ning lähtuda sõidukiiruse valikul neist.

Kaardi leiab siit.