Hoopis teistsuguse pildi annab teise pensionisambasse kogunenud summade mediaan, mis näitab summat, millest nii suuremaid kui ka väiksemaid kontosid on võrdselt. Teise samba puhul on mediaan 3000 eurot, mis on keskmisest summast pea kolm korda väiksem.

Kui vaadata ainult alla 60-aastaseid inimesi, siis oli teise sambasse kogunenud keskmine kontojääk 9100 eurot ja mediaan 4145 eurot.

Vaata allpool olevast kalkulaatorist, kui palju on pensioniraha kogunenud sinu eakaaslastel.