Rahandusministeeriumi esindajana lennufirma nõukogusse kuuluv Kaupo Raag käis märtsis nõukogu tegevuse kohta aru andmas Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis. Komisjoni esimees Mart Helme viitas Riigikontrolli auditile ja Nordica erikontrolli aktile, kus on välja toodud, et Nordica nõukogu andis nõusoleku mitmeteks tehinguteks veel enne, kui oli saanud selle kohta täieliku taustamaterjali ja analüüsid. „Nordica erikontrolli aktis olid faktivead, mistõttu oleks kohane see koostajatega koos läbi vaadata,“ vastas Raag.

Raag tõi välja, et üks faktiviga oli väide, et nõukogu ei küsinud küsimusi ja ei leidnud aega kohtumisteks. Raagi väitel kontrollis ta oma e-kirjavahetust, kust nähtusid esitatud küsimused ning kokkulepe Teams’i keskkonnas koosoleku läbiviimiseks ja küsimuste arutamiseks. „Seega on Nordica erikontrolli aruanne sel teemal ekslik,“ järeldas ta.