Rääkige veidi endast. Millega täpsemalt tegelete?

Olen ettevõtja ja mul on enda firma, mis tegeleb futurismiga ehk tuleviku uurimisega. Käin palju konverentsidel esinemas ja kõnesid pidamas – see töö meeldib mulle väga. Lisaks defineerin ennast ka teadlasena, sest tegelen igapäevatöös tehisintellekti ja tuleviku uurimise ning prognoosimisega. Olen sel teemal kirjutanud 14 raamatut. Kõik neist ei ole aga teaduskirjandus, osa olen kirjutanud ulmekirjanduse žanris. See pakub mulle samuti suurt huvi. Magistrikraadi olen omandanud aga hoopis teisel erialal, milleks on keemiainseneeria. Omandan praegu oma teist doktorikraadi Soome riigikaitse ülikoolis.