Kuna pikaajalise rikke tõttu on praegu võrgust väljas ka Estlink 2 (650 MW), puudus Eesti ja Soome vahel kaks ja pool tundi igasugune elektriühendus. Soome süsteemihalduri Fingridi info järgi oli häiring Eesti poolel asuvas Harku konverterjaamas.

„Sellel nädalal toimuvad Estlink 1 aastahoolduse tööd. Hooldustööde käigus tekkis ühel omatarbe seadmel lülitamiste käigus tehniline rike, mis põhjustas Estlink 1 avariilise väljalülitamise. Defektne seade vahetati varus oleva seadmega ning Estlink 1 viidi tagasi töösse kell 14.51,“ selgitas Eleringi Estlinkide üksuse juht Reigo Haug Ärilehele.

Estlink 1 pidanuks täna kõikidel tundidel transportima elektrit Soomest Eestisse. Kuigi esmaspäevast börsihinda kaabli võrgust välja langemine ei mõjutanud, pidid Eesti bilansihaldurid Soomest tulemata jäänud kogused päevasiseselt turult asemele ostma.

Haugi sõnul on Baltikumis praegu piisavalt võimsusi. „Välisühenduse väljalülitumine ei ohusta varustuskindlust. Eesti varustuskindlust tagavad kohalikud elektrijaamad, välisühendused ja reservvõimsused. Juhul kui kaks välisühendust Estlink 1 ja 2 on väljas, tagavad varustuskindluse kohalikud elektrijaamad, ühendused Lätiga ja reservvõimsused Eestis," lisas Haug.

2006. aastal ehitatud ülekandekaabel Estlink 1 on olnud alates 26. jaanuarist, mil Estlink 2 tabas rike, ainus toimiv elektriühendus Eesti ja Soome vahel. Samas on ka seda ühendust kimbutanud lühiajalised rikked. 9. märtsil langes Estlink 1 võrgust välja Espoo konverterjaamas esinenud probleemi tõttu. Toona võttis rikke likvideerimine aega 8 tundi.

Kui Estlink 1 rikked on kõrvaldatud mõne tunniga, siis Estlink 2 parandustööd peaksid prognoosi järgi kestma 31. augustini.