Kodulaenu kaastaotleja olemasolu suurendab reeglina maksimaalset laenusummat ning sageli on ühiselt laenu võtvatel inimestel kokku ka rohkem raha esmaseks sissemakseks. Seetõttu on koos laenu võtmine Eestis väga populaarne valik, sest kahekesi on sobiva kodu soetamisel kindlasti rohkem võimalusi.

Kuigi ühise kodulaenu taotlemine on Eestis igati levinud praktika, kasutavad peamiselt seda võimalust noored pered ja vanemad inimesed. „Kuigi esimese kodu ostmine ja kodulaenu taotlemine jääb enamasti juba varajasse täiskasvanuikka, siis sageli on need noored pigem üksiktaotlejad, kuna sel hetkel ei pruugi neil olla veel püsivat elukaaslast,“ sõnas Rebane.

Seetõttu uuritakse mõnikord võimalust kaasata kaastaotlejana lapsevanemat, kuid kuna sellisel juhul arvestatakse ka vanema laenuvõimekust, sealhulgas vanust ja töötasu, siis tihti sellest võimalusest loobutakse. „Kuna lapsevanema vanus võib maksimaalse laenuperioodi pikkust lühendada ning sellest omakorda suureneb ka igakuine laenumakse, on see tüüpiline põhjus, miks lapsevanemat siiski kaastaotlejaks ei võeta.“

Rebase sõnul sobib laenu kaastaotlejaks kõige paremini taotleja elukaaslane või abikaasa, kellega koos kodu ostetakse. Küll aga tasub teada, et päris iga lähedane isik kaastaotlejaks ei sobi. „Sõbrad, õed-vennad või niisama tuttavad kaastaotlejaks ei sobi ning kindlasti ei ole mõtet laenu taotleda koos inimesega, kellel puudub regulaarne sissetulek. See ei anna laenuvõimekuse vaates soovitud eelist ehk laenu on koos mõistlik taotleda vaid siis, kui see suurendab laenuvõtjate võimalusi sobiva kodu soetamisel,“ selgitas Luminori Baltikumi eraisikutepanganduse juht.

Oluline on enne laenu taotlemist ka omavahel kokku leppida, kuidas üks või teine osapool tehingusse panustab. Näiteks tuleb läbi arutada, milliselt pangakontolt laenu teenindatakse, et vältida lahkhelisid olukorras, kus taotlejad otsustavad tulevikus näiteks eri teed minna. „Vara jagamine võib lahkuminekutel olla suureks tüliõunaks ning seetõttu tuleb hoolikalt valida, keda kaastaotlejaks võtta ning kokkulepetega ennetada rahaga seotud ebameeldivusi.“

Lisaks tuleb Rebase sõnul meeles pidada, et kaastaotlejaid saab olla vaid üks ning on oluline jälgida, et mõlemad osapooled saaksid notariaalse tehingu käigus uue kinnisvara omanikeks. See välistab olukorra, kus laenu taotleti küll kahekesi, kuid lahku minnes kuulub kinnisvara seaduslikult ainult ühele osapoolele.