Enim tööõnnetusi juhtub ehitus- ja kaubandussektoris. Mullu sai tööõnnetustes surma kümme inimest, enamik 25–40aastased mehed. Hukkunutest üheksa olid mehed ja üks naine.

Tööinspektsiooni andmetel vigastati 2023. aastal töökohal sõrmi 706 korral ehk sisuliselt igas viiendas tööõnnetuses. Seega tuleb sõrmevigastusi tööülesandeid täites ette iga päev u kaks korda.