Naised kipuvad lähenema ratsionaalsemalt

Uuringu kohaselt seab 64% naissoost vastajatest prioriteediks soodsate hindade ja intressimääradega laenude leidmise, samas kui meeste seas on see näitaja vaid 44%. See erinevus rõhutab naiste suuremat tähelepanu laenuvõtmise kuludele.

Seevastu tegutsevad mehed laenu taotlemisel üldiselt kiiremini ja eelistavad rohkem mugavust. Üle poolte (54%) meessoost vastajatest hindavad laenu saamise kiirust ja lihtsust, pidades neid tegureid prioriteetsemaks kui üksikasjalikku kontrolli.

Laenu heakskiitmise kiiruse ja tingimuste tähtsus

Mõlemad sugupooled nõustuvad aga, et laenu kiire ja lihtne heakskiitmise protsess on oluline. Lisaks peab 36% vastanutest oluliseks selgeid ja soodsaid laenutingimusi, mis näitab, et laenulepingute läbipaistvus on paljude jaoks oluline.

Eelistused laenu tagasimaksmisel ja laenuandja maine

Veel üks oluline tegur on laenu tagasimaksmise paindlikkus. 32% vastanutest hindab võimalust kasutada maksevabu kuid, sest need aitavad tagasimakseperioodi jooksul eelarvet paremini hallata.

Lisaks sellele mõjutab laenuandja maine 24% potentsiaalsetest laenuvõtjatest, kes enne otsuse tegemist kaaluvad laenuandja positsiooni võrreldes konkurentidega.

Varasemate kogemuste ja lojaalsuse mõju

Varasemad positiivsed kogemused laenuandjaga ajendavad 19% laenuvõtjatest tagasi pöörduma, samas kui 16% on lojaalsed konkreetsetele laenuandjatele, rõhutades heade kliendisuhete säilitamise tähtsust.

Muud kaalutlused laenuotsuste tegemisel

Uuringust selgub ka, et laenuandja maine ja geograafiline lähedus on mõne laenuvõtja jaoks olulised – vastavalt 14% ja 12% võtavad neid tegureid arvesse. Eetilise ja vastutustundliku laenamise põhimõtted on olulised 11% vastanutest, mis näitab muutust sotsiaalselt vastutustundlike finantstehingute suunas.

Rohkem infot leiad:

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega või konsulteerida spetsialistiga.

Jaga
Kommentaarid