Järgin oma isikliku vara investeerimisel lihtsat põhimõtet: suunan regulaarselt võimalikult suure osa oma sissetulekust madala kuluga indeksfondi. Ja siis rohkem ei teegi midagi. Ma tean, et tihe investeeringutega sebimine ei suurenda minu pikaajalist tootlust. Eelisjärjekorras kogun teise ja kolmanda samba Tuleva indeksfondis – nii, nagu veel üle 70 tuhande Eesti inimese seda teevad.

Kui sissetulek on kõrgem kui 3333 eurot kuus või osa sissetulekust laekub osaühingusse, tuleb lisaks pensionifondidele otsida juurde teisi võimalusi, kuidas indeksfondi osakuid juurde osta. Olin meeldivalt üllatunud, kui Swedbank mõni aasta tagasi lisas pakutavate fondide valikusse oma Rootsist juhitud Roburi Access Edge Global madala tasuga indeksfondi. Selle ostmine, ükskõik kui väikese summa eest, oli lihtne ja jooksvad tasud vaid 0,3% aastas.

Pangad ei vaevu kogujaid tasude tõusust teavitama

Möödunud aasta sügisel aga avastasin, et selle fondi tasud on ootamatult tõusnud: tol hetkel lausa 66%. Vaatamata sellele, et olin selles fondis juba rohkem kui aasta kogunud, siis mingit teavitust tasude tõusu kohta ma Swedbankilt ei saanud. Ka panga veebileht kuvas sel ajal, kui muutuse olin tuvastanud veel varem kehtinud tasusid (1).

Sain Swedbankilt oma küsimuse peale vastuse, et fondi tasud polegi tõusnud, vaid on kogu aeg nii kõrged olnud. Lihtsalt varem pole pangal olnud kohustust neid kõiki jooksvate tasude arvestusse lisada. Küsimuse peale, miks nende veebilehel on ikka veel vanad tasumäärad, koristas pank tasude info üldse veebilehelt ära (2). Tänaseks on fondi tasud langenud 0,41% peale, aga on ikka kolmandiku võrra kõrgemad kui enne muutusi.

Ma usun, et Swedbank on oma pakutud fondide tasusid arvutanud nii, nagu seadus seda hetkel on lubanud. Paraku ei ole pank vaeva näinud, et uuendada tasude infot oma fondide avalehel, rääkimata sellest, et teavitada mind selgelt ja arusaadavalt tasude arvestamise muutustest, näiteks eraldi e-kirjaga või muul lihtsasti kättesaadaval moel. See ei tekita usaldust, sest pean tasudel pidevalt ise silma peal hoidma.

Sarnast võtet kipuvad pangad kasutama ka pensionifondide puhul. Näiteks on viimastel aastatel Swedbank Pensionifond 1970-79 tasud järjepidevalt tõusnud, kasvades kolme aastaga 21%. Selle kohta mingit teadet kogujatele pole tehtud. Veel julmemat taktikat on kasutanud LHV, kes oma suurima pensionifondi L tasude tõstmisest 2021. ja 2022. aastal pressiteadet ei teinud, kuid seevastu tasude langetamisest eelmisel aastal kuulutati avalikkuses laialt. LHV L tasud on kolme aastaga kerkinud kolmandiku võrra.

Tasudest tuleb ausalt rääkida

Kui me 2016. aastal Tuleva asutasime, siis oli meil üks selge eesmärk: Tuleva omanikud peavad olema pensionikogujad ise, et jätta pankadest vahemehed kõrvale. Nii kindlustasime, et pank ei tõstaks meie teadmata tasusid, mis pikas plaanis vähendavad meie kogutavat vara.

Samuti oleme Tulevas algusest peale rääkinud tasudest läbipaistvalt. Riik kohustas meie ettepanekul ka teisi fondivalitsejaid tasudest ausalt rääkima. Finantsinspektsioon on turuosalistele andnud selged juhised, et tasudest rääkides ei tohi inimesi eksitada ning hoiatava näitena trahvinud Luminori 170 000 euroga pensionifondi tasude kohta valeinfo avaldamise eest.

Tuleva tasud on langenud mahu kasvades pidevalt

Me tegime Tulevat asutades ühe olulise eelduse: mida rohkem inimesi koos kogub, seda paremad tingimused me endale kogumiseks saame. Fondihaldus on äri, kus püsikulude osakaal väheneb mahu kasvades. Meie tasud on mahu kasvades pidevalt langenud. Me ei pruugi olla igal ajahetkel kõige odavam fond, aga meiega koos oma II ja III sammast kogudes võid kindel olla kindel, et sa ei satu kogemata kõrge tasuga fondi, sest meil lihtsalt pole neid. Mida suuremaks kasvab meie maht, seda madalamaks lähevad tasud.


(1) 31. oktoobril 2023 vaatasin Swedbanki lehekülge “Investeerimine fondidesse”, mis näitas iga pakutava fondi juures ka selle jooksvate tasude määra.

(2) Vastus saadud pangateatena 31. oktoobril 2023. Täpsemalt oli põhjendus selline: „Alates 1. jaanuarist 2023 hakkasid kõikidele fondivalitsejatele kehtima uued nõuded põhiteabedokumendis avaldatud andmete avaldamise osas, millest tulenevalt on nüüd dokumendis välja toodud ka jooksvad tehingukulud. Samaliigilised kulud olid fondivalitsejatel ka enne 2023. aastat, kuid tulenevalt sellest, et avaldamisele kuuluva teabe osas kohaldus teistsugune regulatsioon, ei kajastunud need sellisel kujul varasemalt põhiteabedokumendis.”

Finantsteenust pakub Tuleva Fondid AS. Tutvu pensionifondi tingimuste, prospekti ja põhiteabega aadressil tuleva.ee ning küsi nõu asjatundjalt tuleva@tuleva.ee või 644 5100.

Jaga
Kommentaarid