Dividendiettepanekute tegemisel on lähtutud riigieelarves kavandatud numbritest, valdkonnaministrite ettepanekutest ja äriühingute eelmise aasta majandustulemustest, aga ka finantsprognoosidest, teatas rahandusministeerium.

Rahandusminister Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul on riigiettevõtete panus riigieelarvesse oluline, ent silmas tuleb pidada, et summa oleks jõukohane ning finantsnäitajate ja -tegevuste vahel säiliks optimaalne tasakaal. „Osa riigiettevõtetest tegi 2023. aastal head majandustulemused ning kuue äriühingu finantsvõimekus võimaldab jaotada planeeritust suuremat dividendi. Nendeks on Riigi Kinnisvara AS, Elering AS, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, AS Tallinna Sadam, AS Eesti Loto ja Teede Tehnokeskus AS,“ nimetas ta.

Otsus puudutab äriühinguid, kus riigil on vähemalt otsustusõigus. Dividendid kinnitati kogusummas 158 118 740 eurot, millest riigieelarvesse laekub 151 786 865 eurot.

Erinevus riigile laekuva ja kogusumma vahel tuleneb osalusest - riik ei ole kõikide ettevõtete ainuomanik ning eelarvesse laekub osalusele vastav osa. Näiteks kuulub Tallinna Sadamast kuulub riigile 67 ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollist 93 protsenti.

Tabelis ei kajastu AS Ökosil ega AS Levira, sest neis puudub riigil otsustusõigus. Eraldi otsusena tuleb veel kinnitamisele Riigimetsa Majandamise Keskuse dividendisumma.

Rahandusministri määruse kohaselt kannavad riigi äriühingud dividendid üle viie tööpäeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.