24,28 hektari suurune Hõralaid maksab 480 000 eurot. Haruldase saare hind on aastate jooksul märgatavalt langenud. Üheksa aastat tagasi küsiti veebilehel privateislandsonline.com Hõralaiu eest üle poole rohkem ehk 990 00 eurot.

Hõralaid on teadaolevalt Eesti ainuke täielikult eraomandis olev saar või laid, kuhu on lubatud rajada eluhooned ja kus on võimalik nautida täielikku privaatsust. Eestis pole ühe isiku ainuomandis olevad saared levinud, kuid näiteks Põhjamaades ja mujal maailmas on selline eluviis laialdaselt levinud.