„Balticconnectori vigastuskoht asus umbes 60 meetri sügavusel mere põhjas. Kõik remonttööd teostati kaugjuhitavate seadmete abil, tuukreid töödesse ei kaasatud. Remondiga oli seotud rohkem kui tosin erinevat organisatsiooni ja ettevõtet. Kui tavapäraselt võtab sellise merealuse taristu remont aega 1-2 aastat, siis Balticconnector remonditi ligikaudu seitsme kuuga. Koostöö partneritega on olnud erakordselt tõhus,“ ütles Eleringi meretoru hooldusjuht Tiit Toomits.

Järgmisena täidetakse torustik gaasiga ning Eesti ja Soome vaheline ühendus valmistatakse ette gaasi transportimiseks.

Balticconnector on turuosalistele kättesaadav alates esmaspäevast, 22. aprillist 2024.

Elering ja Soome gaasisüsteemihaldur Gasgrid sulgesid Balticconnectori ööl vastu 8. oktoobrit, kuna rõhk gaasitorus hakkas langema, mis viitas võimalikule lekkele torust.